nieuws

Zwolsche vernieuwt autoverzekering

Archief

Deze week introduceerde de Zwolsche Algemeene (ZA) de vernieuwde Auto Pakket Verzekering onder het motto ‘De snelste weg naar 75% korting’. Vernieuwingen zijn niet alleen de verlengde bonus/malus-ladder en de basis-inschaling, maar ook een uitgebreidere regio-indeling.

Als reden voor de vernieuwing geeft product-manager Wim Meijer dat de Auto Pakket Verzekering in de premievergelijkingssites moeilijk te vergelijken blijkt. “Zelfs in een pakket als Rolls waren er problemen.”
De b/m-ladder kent nu totaal 18 tredes, met 75% korting vanaf trede 13. De basis-inschaling voor verzekerden vanaf 24 jaar is op trede 6. Dit komt overeen met een korting van 45% op de basispremie. Een bestuurder tot en met 20 jaar komt binnen op trede 2 en ontvangt 0% korting; 21 t/m 23 jaar stapt in op trede 4 en ontvangt 30% korting. Voor vrouwen bestond al de extra korting van twee tredes. Zij komen nu op trede 8 binnen en dat levert een korting op van 55%. Dit wordt alleen toegepast als de vrouw in de laatste twaalf maanden geen schade heeft gemaakt; de auto particulier wordt gebruikt en zij voor 85% van de tijd de auto bestuurd. Voor alle verzekerden geldt dat als men woonachtig is in Rotterdam, Den Haag of Amsterdam de inschaling met 1 trede verminderd wordt. ZA heeft verder het aantal regio’s uitgebreid naar vier. In de nieuwe regio 4 zijn de vier grote steden uit de oude regio 3 (Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam) opgenomen. Opvallend is dat in regio 4 ook Almere (was regio 3), Lelystad (was regio 1) en Eindhoven (was regio 3) zijn opgenomen. Toegevoegd aan regio 3 zijn de steden Arnhem en Nijmegen. Deze vielen onder regio 2. Bestaande klanten
Normaal gesproken muteert de portefeuille automatisch naar het nieuwe product. Omdat dit in een aantal gevallen tot een nadelige premie kan leiden, heeft ZA besloten dat de huidige verzekerde pas naar het nieuwe tarief overgaat, nadat een wijziging van het object op de polis wordt aangeboden.
De verzekeraar handhaaft de bonusbescherming, maar alleen op trede 18. Zit men op trede 18 en is sprake van schade door schuld, dan valt de verzekerde terug naar trede 13 met behoud van 75% korting. De terugval na schade is overigens in meer opzichten aangepast. Tot trede 9 is de terugval na een niet verhaalbare schade nu 4 tredes. Vanaf trede 10 valt de klant 5 tredes terug. ZA heeft verder de afschrijvingsregeling gewijzigd. Voor auto’s met een oorspronkelijke cataloguswaarde tot f 40.000 begint de afschrijving na de twaalfde maand na aanschaf, was voorheen na de 7e maand. De afschrijving is dan 1% per maand tot en met de 36ste maand. Voor auto’s met een cataloguswaarde tussen de f 40.000 en f 75.000 is de afschrijving 1,5% van maand 13 tot en met 36 maanden. Als gevolg van de vernieuwingen in de Auto Pakket Verzekering heeft ZA besloten vanaf half oktober aanvragen voor De Nieuwe Auto Polis niet meer te accepteren. “Na drie jaar blijven de resultaten achter bij de indertijd hooggespannen verwachtingen”, aldus ZA. De folder van de nieuwe polis; volgens ZA ‘de snelste weg naar 75% korting’.

Reageer op dit artikel