nieuws

Zwolsche: vaste eigen risico’s met ziekenhuis-uitzondering

Archief

Om het risico te vermijden dat zij uit de markt wordt geprijsd, heeft de Zwolsche Algemeene haar ziektekostentarief aangepast. De nieuwe premies zijn gebaseerd op uiteenlopende vaste eigen-risicobedragen. De keuze voor een relatief hoog eigen risico wordt gestimuleerd door de, eveneens nieuwe, bepaling dat het eigen risico niet van toepassing is bij een ziekenhuisopname.

De Zwolsche heeft tijdens een presentatie in Nieuwegein haar kernrelaties op ziektekostengebied voorgehouden, dat bij de advisering van cliënten het beste kan worden uitgegaan van het jaarlijkse patroon van hun medische kosten. In polisvergelijkingen wordt vaak als toetsbedrag genomen: de jaarpremie plus het eigen-risicobedrag. Echter, veel mensen met een relatief hoog eigen risico maken dit in normale jaren lang niet op.
Daarom is een hoog eigen risico voor velen best aantrekkelijk, behalve in de situatie dat men ineens met een ziekenhuisopname wordt geconfronteerd. Dan moet dat eigen-risicobedrag al gauw ineens volledig worden opgehoest. Om een dergelijke financiële opdoffer te voorkomen, heeft de Zwolsche bepaald dat het eigen-risicobedrag buiten schot blijft in geval van een ziekenhuisopname van langer dan 24 uur. Dit nieuwe Premie Keuze Tarief wordt toegepast bij alle nieuwe verzekeringen. De acceptatiegrens is 50 jaar. Het tarief voorziet in eigen-risicobedragen die variëren van f 750 (alleenstaande f 500) tot f 3.000 (alleenstaande f 2.500). Er zal geen ‘overstap’-campagne ten aanzien van de bestaande portefeuille (135.000 verzekerden) worden gevoerd, maar tussenpersonen kunnen overstap-wensen wel bij de maatschappij aankaarten.
Kinderpremie
Bij de Zwolsche moet, in afwijking van de gangbare trend, ook voor het derde kind nog premie betaald worden. Op een vraag hierover, antwoordde directeur W. Rijnders, dat de Zwolsche zich afvraagt waarom andere maatschappijen de grens bij twee kinderen leggen. “Het is immers bekend, dat elk kind voor 20% meer schade zorgt”.
Waarom komt de Zwolsche Algemeene niet voor in de ziektekostenvergelijkingen van de Consumentenbond? Mr R. Slot, adjunct-directeur verzekeringstechniek: “Daarover hebben we in het verleden al aantal robbertjes met de Consumentenbond uitgevochten. De bond ontkent in wezen uw bestaan, want er worden verzekeringen plús advies vergeleken met verzekeringen zònder advies. Dat is niet eerlijk, en daarom werken we daar niet aan mee.” Ten aanzien van automatische afrekening van medicijnen via de apotheken, stelde Rijnders: “Wij zijn geen voorstander van automatische afrekening. Het is goed dat de consument die kosten ziet. Bovendien, hoe lang zullen de medicijnen nog onder de AWBZ vallen?”
Voorlopig alleen verder
Zelfs na een ‘halve hint’ van de ingehuurde presentator was er niemand van de 175 aanwezige tussenpersonen, die plenair informeerde naar de mogelijke gevolgen van de voorgenomen fusie tussen de Zwolsche Algemeene en het Hooge Huys op het terrein van de ziektekostenverzekering. Heeft de Zwolsche zich geprofileerd als zelfstandige en puur op de individuele markt gerichte particuliere verzekeraar, het Hooge Huys is pas sinds mei dit jaar (weer) actief op ziektekostengebied en is daartoe een samenwerking aangegaan met Geové. Volgens ZA-directeur W. Rijnders is het nog volop onderwerp van onderzoek, wat na een eventuele fusie het ziektekostenbeleid zal worden. Hij verwacht niet, dat er op korte termijn veranderingen zullen komen. Over de diverse vormen van samenwerking van veel particuliere ziektekostenverzekeraars met andere particuliere maatschappijen en/of ziekenfondsen, zei hij: “De Zwolsche Algemeene heeft natuurlijk wel de voorbereidingen getroffen om een separate zorgverzekeraar op te richten, maar ziet vooralsnog geen aanleiding om daar effectief toe over te gaan. Evenmin hebben we tot op heden het nut of de noodzaak kunnen ontdekken van het samengaan met die of gene instelling uit de ziekenfonds-bovenbouw-hoek.” Rijnders sloot niet uit, dat veranderende omstandigheden iets dergelijks wel wenselijk maken. “Maar eerlijk gezegd: uit al die samenwerkingsverbanden, waarvan sommige nu toch al jaren bestaan, hebben wij tot op heden eigenlijk nog weinig tastbaars zien komen; niet voor de verzekerden, zeker niet voor de tussenpersonen”.
Rijnders: “Samenwerkingsverbanden hebben weinig tastbaars opgeleverd”.
De kernrelaties van ZA tijdens de presentatie van het nieuwe ziektekostentarief.

Reageer op dit artikel