nieuws

Zwolsche stort zich op spaarmarkt

Archief

Zwolsche stort zich op spaarmarkt

De Holland Beleggingsgroep, onderdeel van Zwolsche Algemeene, krijgt per 1 februari de status van spaarbank. Topman Ben Degen kondigde dit aan in zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak tot het personeel.
Zwolsche Algemeene ontwikkelt zich naar een allround financiële dienstverlener, stelde Degen niet zonder trots. Hij kondigde de introductie van een Holland Renterekening aan, een spaarrekening met maximale vrijheid en hoge rentevergoeding naar het voorbeeld van de Renterekening van Aegon-dochter Spaarbeleg.
De spaarrekening wordt door Holland Beleggingsgroep geïntroduceerd, te beginnen bij de tussenpersonen van Zwolsche Algemeene die als ‘cliëntenremissier’ staan ingeschreven. Dit intermediair brengt klanten aan in ruil voor provisie. Mede door hun bemiddeling voor de vorig jaar op de markt gebrachte Beleggersrekening is het belegd vermogen van Holland Beleggersgroep met ruim 35% toegenomen tot meer dan f 2 mld, zei Degen.
Leven(hypotheken)
Bijzonder actief is Zwolsche Algemeene op het gebied van de woonhuisfinanciering. De maatschappij kondigde aan binnenkort de Effect-hypotheek op de markt te brengen, een geheel of gedeeltelijk aflossingsvrije hypothecaire lening waarbij een effectendepot bij de beleggingsfondsen van Holland Beleggingsgroep als onderpand dient.
Het product maakt het hypotheekadvies onderdeel van een totaalplan voor de persoonlijke vermogensvorming in combinatie met afdekking van financiële risico’s door onder meer verzekeringen, lichtte Degen toe. “Met de Effectenhypotheek spelen wij actief in op de gepubliceerde contouren van het nieuwe belastingstelsel voor de 21e eeuw.”
Volgens Degen heeft het levenbedrijf een aanmerkelijk hogere productie geboekt in met name risicopolissen en het unit-linkedproduct Dynamisch Investering Plan. Over de door de maatschappij niet-ondertekende Code Rendement en Risico was Degen opnieuw erg kritisch. “Wij gruwen van advertenties waarbij gelegitimeerd door de gedragscode maar liefst een rendement van gemiddeld zeventien procent over dertig jaar wordt voorgespiegeld. Ons inziens worden hiermee irreële verwachtingen gewekt. Wij blijven er dan ook op hameren dat de gedragscode aangepast dient te worden.”
Schadebedrijf
Degen sprak zijn zorgen uit over de te verwachten ontwikkelingen in het schadeverzekeringsbedrijf dat de opgaande lijn van 1996 alweer heeft laten glippen.
Vooral het brutorendement (2% van premie na belegging en herverzekering) van de concurrentiële branche motorrijtuigen baart hem zorgen. “De resultaten van de WA-autoverzekering worden zelfs alweer met rode cijfers geschreven”, aldus Degen.
Hij verwacht een verdere daling van de resultaten van verzekeraars door de invoering begin dit jaar van de Wet Pemba (geraamde verhoging schadelast f 210 mln) en het bedreigende wetsvoorstel Verkeersongevallen, die een verhoging van de WA-premie noodzakelijk maken van acht, respectievelijk negen procent. Degen: “Wij steunen van harte de oppositie tegen dit wetsvoorstel en hebben er vertrouwen in dat het onder de aanzwellende kritiek niet ongewijzigd de eindstreep zal halen.”
Om bepaalde segmenten van de ziektekostenportefeuille te beschermen tegen “aanslagen van de concurrentie met onverantwoord lage premies” heeft de maatschappij een set aanvullende ziektekostenverzekeringen op de markt gebracht voor verzekerden die overstappen naar het Ziekenfonds of de Standaardpakketpolis.
Employee-benefits
Na een grondige marktstudie heeft Zwolsche Algemeene besloten geen separate employee-benefitsoperatie op te zetten. De onvoldoende groeimogelijkheden voor een nieuwkomer en de bedroevende marktresulaten in de colletieve ziektekosten- en ziekteverzuimverzekering maken een dergelijke stap onverantwoord, zei Degen.
In plaats daarvan gaat Zwolsche Algemeene haar aanbod van producten verbreden, onder meer door een nieuwe lijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zowel het schade- als levenbedrijf en de vernieuwing van de ongevallenpolis.
Ben Degen: “Wij gruwen van advertenties waarbij gelegitimeerd door de gedragscode maar liefst een rendement van gemiddeld zeventien procent over dertig jaar wordt voorgespiegeld”.
Brutoresultaat stijgt met 20%
Hoewel de definitieve cijfers (nog) niet bekend zijn, verwacht Zwolsche Algemeene een brutoresultaat over 1997 van f 85 (71) mln, een groei van iets minder dan twintig procent. Het brutopremie-inkomen komt volgens verwachting uit op ruim f 785 (755) mln. De omzet (inclusief beleggingsopbrengst) stijgt naar ruim f 930 (892) mln. In België boekte levendochter ZA Verzekeringen een toename in brutopremie van ruim zeventig procent, aldus Zwolsche Algemeene. ZALux, het nieuwe levenbedrijf in Luxemburg, zette eind vorig jaar zijn eerste koopsomproduct, ZAFlex Life, in de markt.

Reageer op dit artikel