nieuws

Zwolsche: ook unit-linked direct ingaande lijfrente

Archief

In navolging van de concurerentie heeft Zwolsche Algemeene haar versie van de direct ingaande lijfrenteverzekering op basis van beleggingen geïntroduceerd bij het intermediair.

Het koopsomproduct met de naam Dynamisch Lijfrente Plan belegt in één van de naar keuze tien fondsen van dochteronderneming Holland Beleggingsgroep. De looptijd van de direct ingaande lijfrente is minimaal drie jaar. De koopsom bedraagt f 100.000 of meer. De aanvangsleeftijd is ten hoogste zeventig jaar.
Uitkering
De periodieke rente-uitkering wordt vooraf bepaald aan de hand van een verondersteld fondsrendement met een (fiscaal) maximum van 8%. Dit rendement wordt jaarlijks vergeleken met het behaalde fondsrendement waarna de hoogte van de uitkering voor het volgende jaar kan worden vastgesteld.
Als de nieuwe rente meer dan 5% afwijkt van de rente van het voorgaande jaar wordt de rente-uitkering bijgesteld. Bedraagt de afwijking minder dan 5% blijft de uitkering gelijk. Het verschil wordt verrekend met de (opgebouwde) poliswaarde. Minimaal een keer in de drie jaar wordt de uitkering aangepast.
Kosten
Tussentijds kan de poliswaarde worden overgeheveld naar een ander fonds van de Holland Beleggingsgroep tegen 1% kosten, uitgezonderd een switch naar de Holland Stallings Rekening (kortlopende belegging).
Per maand wordt f 12,50 aan kosten ingehouden, die worden onttrokken aan de poliswaarde. Bij tijdelijke lijfrentes met uitkeringsduur tot dertig jaar bedraagt de kosteninhouding 6% van de koopsom, gedeeld door de looptijd en vermenigvuldigd met 0,2%. Bij dividend- en rente-uitkeringen wordt 1% van de poliswaarde aan beheerskosten in rekening gebracht.
De provisie voor het intermediair bedraagt 1,5% van de koopsom.

Reageer op dit artikel