nieuws

Zwolsche heeft hinder van overtreders gedragscode

Archief

Zwolsche Algemeene is van mening dat haar levenproductie vorig jaar is achtergebleven doordat andere marktpartijen het niet zo nauw nemen met de Code Rendement en Risico. Gelukkig zorgden toevallig gunstig uitgepakte sterftecijfers nog voor een aardige resultaatsverbetering.

Het premie-inkomen van het levenbedrijf van Zwolsche Algemeene steeg in het afgelopen jaar slechts marginaal tot f 352 (347) mln. Niet alleen het gevolg van toegenomen concurrentie, meent de directie, maar ook van de manier waarop de concurrenten het spel (vals)spelen.
“Wij moesten zeer tot onze spijt constateren dat onze open voorlichting zeker niet marktbreed wordt gevolgd, hetgeen onze concurrentiepositie nadelig beïnvloedde”, moppert Zwolsche Algemeene in haar jaarverslag. De maatschappij is alles behalve te spreken over de manier waarop een aantal spelers de Code toepast en ‘daarvan de uiterste grenzen opzoekt’. Als daar niet snel verandering in komt, dreigt de verzekeraar uit Nieuwegein met maatregelen.
Over het resultaat van het levenbedrijf kan de maatschappij wel tevreden zijn. Dankzij gunstige sterftecijfers nam de winst toe tot f 45 (39) mln.
Als groep boekte Zwolsche Algemeene, onderdeel van het Amerikaanse Hartford Financial Services, een hoger resultaat uit gewone bedrijfsvoering: f 94 (86) mln. Door het treffen van voorzieningen (f 13 mln) voor het ‘euro-proof’ maken van de administraties daalde de nettowinst echter licht tot f 56 (57) mln.
Schade
Evenals alle andere autoverzekeraars ondervindt Zwolsche Algemeene de gevolgen van de toegenomen regresmogelijkheden (Wet Pemba). De hierdoor ontstane stijging van de schadelast heeft de verzekeraar er na drie jaar van ‘premiestilte’ toe gebracht om in maart 1999 de WAM-premies te verhogen.
De in het verslagjaar geïntroduceerde Nieuwe Auto Polis (NAP) presteerde niet volgens de verwachting van de directie. De NAP, die breekt met het bonus-malussysteem, biedt nieuwe verzekerden al direct een scherpe premie. De geringe verkoop wijt Zwolsche Algemeene niet aan het product zelf, maar aan de opstelling van het intermediair: “Dat beschouwt autoverzekeringen kennelijk nog steeds te zeer als prijsproduct en nauwelijks als adviesproduct”. De in 1998 geïntroduceerde pechservice, als alternatief voor de wegenwacht, deed het gelukkig een stuk beter. Het premie-inkomen motorrijtuigen bleef staan op f 217 mln. Het resultaat zakte iets terug naar f 18 (19) mln.
De ziektekostenportefeuille van Zwolsche Algemeene groeide voor wat betreft het aantal polissen en het premie-inkomen f 163 (160) mln. De premie-opbrengst per polis nam echter af. Oorzaak is het toenemend aantal partners van verzekeringsnemers die zelf in loondienst arbeid gaan verrichten en op die manier verplicht verzekerd zijn krachtens de Ziekenfondswet. Zwolsche Algemeene heeft voor deze groep een aanvullende dekking geïntroduceerd. Als gevolg van de boven verwachting stijgende kosten in de gezondheidszorg in 1998 viel het resultaat van de ziektekostenportefeuille lager uit: f 1 (3) mln. @PLI = In de branche Brand werd bij een gelijkblijvend inkomen van f 37 mln een resultaatsverbetering gerealiseerd: f 3 (0) mln. Dat is volgens Zwolsche niet te danken aan de particuliere risico’s. De productie van de pakketpolis (Modulair Privé Pakket) was in dat segment teleurstellend. Blijkbaar kijkt de particulier bij de aanschaf van een inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering alleen nog maar naar de prijs. In zo’n markt kan een kwaliteitsproduct zich moeilijk staande houden, beklaagt de verzekeraar zich in het jaarverslag. Binnenkort zal Zwolsche daarom maatregelen nemen om de concurrentiepositie in deze branche te verbeteren. Zwolsche Algemeene (in f mln) 1998 1997 omzet 980 951 brutopremie 799 792 nettowinst 56 57 Leven brutopremie 352 347 w.v. individueel 114 117 collectief 7 2 beleggingen 231 226 technisch resultaat 36 29 brutowinst 45 39 Schade brutopremie 447 445 w.v. ongevallen/ziekte 163 160 motorrijtuigen 217 217 brand 37 37 overige varia 19 19 Technisch resultaat 25 21 w.v. ongevallen/ziekte 1 3 motorrijtuigen 18 19 brand 3 0 overige varia -1 1 brutowinst 39 40

Reageer op dit artikel