nieuws

Zwolsche en Hooge Huys ingenomen met fusie

Archief

Het personeel van zowel Zwolsche Algemeene als Hooge Huys is in eerste instantie te spreken over de voorgenomen fusie tussen de twee maatschappijen. Volgens de werknemers is verlies van arbeidsplaatsen niet aan de orde, en hoeven de verzekeraars niet te verhuizen.

“Wij staan als ondernemingsraad vooralsnog niet negatief tegenover de fusie. Op het eerste gezicht vormen de in Leven gespecialiseerde HH en de Schade- deskundige ZA een goede aanvulling op elkaar”, zegt OR-voorzitter J.B.M. Bekker van Hooge Huys in een eerste reactie. “We kunnen het intermediair straks een volledig pakket van produkten aanbieden.” Volgens de OR-voorzitter kan het samenvoegen van de twee maatschappijen overigens zonder verlies van arbeidsplaatsen geschieden. “Dat onderwerp komt daarom ook niet aan de orde bij gesprekken met de directie”.
Een ander hot item voor het personeel van beide ondernemingen is een mogelijke verhuizing na de fusie. Volgens de ondernemingsraad van HH kunnen de bedrijven echter met behulp van de huidige techniek uitstekend functioneren op verschillende locaties.
De ondermeningsraad van de Zwolsche heeft nog geen definitief standpunt ingenomen met betrekking tot de fusieplannen. Wel laat een raadslid weten het samengaan in bedrijfs-economisch opzicht ‘geen gekke combinatie’ te vinden. De twee ondernemingsraden hielden begin deze week een kennismakingsbijeenkomst in Alkmaar.
Flink tempo
Nog voor het eind van dit jaar moet er volgens de directies meer duidelijheid ontstaan over de fusie en de gevolgen voor het personeel. “We zijn van plan om een flink tempo aan te houden tijdens de besprekingen”, zegt algemeen directeur C.J.J. Boos van Hooge Huys met het oog op de huidige onzekerheden voor de werknemers.
Zowel Hooge Huys als Zwolsche Algemeene zochten al enige jaren naar wegen om hun positie op de verzekeringsmarkt te verbeteren. Directeur Boos kwam naar eigen zeggen toevallig in gesprek met ZA. “Daar bleek dat we allebei dezelfde short list hadden en dat elkaars naam op ieders lijstje voorkwam”. Al binnen enkele weken kregen de beide directies van hun moederbedrijven (Bouwfonds Nederlandse Gemeenten en ITT Hartford Insurance Group) toestemming om besprekingen met elkaar aan te gaan. Algemeen directeur Hubert van ZA schetst de redenen om te fuseren: “We werken allebei uitsluitend met het intermediair en daar laat men de keuze steeds vaker vallen op grotere maatschappijen. De mogelijke nieuwe combinatie zal tot die top gaan behoren. Bovendien ontstaat er op deze manier een verzekeraar die het intermediair op een breed terrein van dienst kan zijn”. Zwolsche & Hooge Huys 1993 1992 (in f mln) Omzet 1272,8 1070,8 Premie-inkomen Leven 545,0 498,5 Schade 457,4 432,2 Netto winst 40,3 80,8

Reageer op dit artikel