nieuws

Zwolsche: diefstalservice voor wa-autoverzekerden

Archief

Zwolsche Algemeene heeft haar wa-autoverzekering uitgebreid met een diefstalservice. De maatschappij garandeert verzekerden al het mogelijke te zullen doen om gestolen auto’s op te sporen en kosteloos terug te bezorgen. De service geldt ook voor het buitenland.

Naast nieuwe auto’s worden ook oudere wagens, veelal alleen verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, steeds vaker het doelwit van criminelen. Bij diefstal heeft de eigenaar zelf weinig mogelijkheden om zijn eigendom op te sporen. Zwolsche Algemeene wil deze groep wa-verzekerden op basis van haar diefstalservice helpen, mits aangifte is gedaan bij de politie en de maatchappij tijdig op de hoogte is gebracht.
Dekking
Naast aanmelding van de (gestolen) auto bij het Vermiste Auto Register (VAR) omvat de diefstalservice de volgende dekkingen:
de kosten van de terugreis (openbaar vervoer) van inzittenden bij diefstal van de auto buiten de woonplaats,de kosten van berging en vervoer ook in het buitenland,de kosten van opsporingsadverenties onder goedkeuring van de expert,betaling van tipgeld tot maximaal 10% van de dagwaarde als de informatie heeft geleid tot het terugvinden van het voertuig,terugvordering van de gestolen auto van de ‘nieuwe’ bezitter binnen de rechtsmogelijkheden, envergoeding van de afvoer- en sloopkosten bij onherstelbare beschadiging van de auto door de dief.

Reageer op dit artikel