nieuws

Zwolsche Algemeene wijzigt provisierecht intermediair

Archief

Zwolsche Algemeene heeft de regeling voor overboeking van posten naar een andere tussenpersoon gewijzigd. Daarbij is onder meer het provisierecht aangepast.

Bij intermediairswijziging zegt de Zwolsche Algemeene de bepalingen in de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) met betrekking tot het portefeuillerecht en het recht op provisie te zullen gaan toepassen.
In artikel 17 Wabb is vastgelegd dat bij wijziging van intermediair op verzoek van de verzekeringnemer, de provisie-aanspraak blijft bestaan tot de contractsvervaldatum van de polis of tot het tijdstip waarop de verzekering door de verzekeringnemer kan worden opgezegd. “Concreet betekent dit, dat bij een aanpassing van premie- en/of voorwaarden vóór de eerstkomende contractsvervaldatum, de provisierechten per premievervaldatum overgaan naar de nieuwe tussenpersoon”, aldus de Zwolsche Algemeene.
Voorheen behield de oude tussenpersoon het recht op provisie tot aan de contractsvervaldatum, tenzij de verzekeringnemer bij wijziging van premie en/of voorwaarden actie ondernam. In de nieuwe situatie gaat bij een intermediairswijziging het recht op de provisie automatisch over op de nieuwe tussenpersoon, indien premie en/of voorwaarden worden aangepast. De nieuwe regeling beschermt de nieuwe tussenpersoon die het werk doet voor de cliënt, zegt de maatschappij.

Reageer op dit artikel