nieuws

Zwolsche Algemeene: vorig jaar boven f 600 mln premie

Archief

De Zwolsche Algemeene heeft vorig jaar haar bruto premie-inkomen zien toenemen tot boven de f 600 mln. Aan de groei hebben het schade- en levenbedrijf in gelijke mate bijgedragen.

Met een bruto premievolume van f 417,1 (395,5) mln is het schadebedrijf van Zwolsche Algemeene twee keer zo groot als het levenbedrijf. De premietoename van 5,5% is vooral tot stand gekomen in de ziekte en ongevallentekening, en in de autoverzekering met een premie-inkomen van f 162,3 (153,2) mln, resp. f 189,8 (180,7) mln. De premies brand en overige varia zijn gestegen naar f 44,1 (41,5) mln, resp. f 18,2 (17,3) mln. In de kleine branche transport is de premie-omzet gedaald naar f 2,7 (2,8) mln.
Brancheresultaten
Het totaal van de brancheresultaten is toegenomen tot f 10,7 (9,1) mln, onder meer door de forse stijging naar f 11,6 (2,1) mln van het resultaat ziekte en ongevallen.
De branches auto en brand hebben een verlies opgeleverd van f -1,0 (+2,5) mln, resp. f -3,8 (-5,4) mln. De resultaten van de andere branches zijn: transport f 0 (0,2) mln en overige varia f 3,1 (2,3) mln. De netto winst beloopt f 10,7 (9,1) mln.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf van Zwolsche Algemeene heeft een premie-inkomen behaald van f 220,0 (195,4) mln, een stijging van 12,6%. De periodieke premies zijn toegenomen tot f 215,4 (186,3) mln; de collectieve premies zijn gedaald naar f 4,7 (9,2) mln.
Het bedrijfsresultaat leven is gestegen naar f 21,8 (19,9) mln, en de netto winst naar f 13,9 (12,6) mln.

Reageer op dit artikel