nieuws

Zwolsche Algemeene mist ziekenfonds

Archief

Doordat de Zwolsche Algemeene niet over een ziekenfonds beschikt, heeft het bedrijf verzekerden verloren door de ‘zelfstandigenmaatregel’.

Doordat kleine zelfstandigen moesten overstappen van een particuliere verzekering naar het ziekenfonds, is bij Zwolsche Algemeene het premievolume vorig jaar gedaald. Wel is door die overstap het aantal aanvullende ziekenfondsverzekeringen gestegen. De verzekeraar bood de overstappers met een aanvullende polis de garantie dat zij zich binnen twee jaar op dezelfde condities weer particulier konden verzekeren. “Ondanks deze terugkeergarantie aan de ziekenfondsgangers, hebben veel verzekerden gekozen voor een ziekenfondsdekking inclusief aanvullende dekking bij een van onze concurrenten”, schrijft Zwolsche Algemeene in het jaarverslag over 2000. (Voor de algemene cijfers: zie AM 11, pag. 37).
Het bruto premie-inkomen in de branche Ongevallen en ziekte daalde vorig jaar van f 171,4 mln naar f 160,7 mln. De daling is, volgens Egbert Gerritsen, directeur van het schadebedrijf, vrijwel geheel te wijten aan de ziektekostensector. Een splitsing in ziektekosten en overige medische verzekeringen kan niet worden gegeven. Het technisch resultaat in Ongevallen en Ziekte steeg van f 0,6 mln naar f 7,1 mln. Het resultaat werd nadelig beïnvloed doordat verzekerden hun schade over 1999 later dan anders indienden. “Het claimgedrag week, tot onze verrassing plotsklaps af van voorgaande jaren”, zegt Gerritsen. “Daardoor was onze schadereservering onvoldoende en nam de schadelast in 2000 toe.”

Reageer op dit artikel