nieuws

Zwolsche Algemeene: hogere premies nodig in autotekening

Archief

De jongste premieverhogingen in de autoverzekering zijn volgens Zwolsche Algemeene ‘onvoldoende’. Op niet al te lange termijn zijn hogere premies nodig voor een redelijk herstel van de rentabiliteit in de branche, aldus de maatschappij in haar jaarverslag.

Bemoedigend noemt de Zwolsche Algemeene dat nagenoeg alle marktpartijen de noodzaak van een substantiële premieverhoging hebben ingezien om de “explosief stijgende schadelast” het hoofd te kunnen bieden.
Het verlies van verzekeraars in de autobranche zal evenwel dit jaar niet boven de -6% van de verdiende premie (vóór herverzekering, na intrest) uitkomen, voorspelt de Zwolsche Algemeene. “Wij vrezen dat de opleving van resultaten slechts van korte duur zal zijn”.
De maatschappij denkt daarbij onder meer aan de toenemende letselschaden, de oprekking van het begrip ‘aansprakelijkheid’, en het dreigende voorstel tot invoering van een wettelijk verhaalsrecht in de volksverzekeringen. “Als dit voorstel kracht van wet krijgt, brengt dit de totale wa-personenschadelast alleen al voor de motorrijtuigenverzekering van f 1 mld op f 1,5 mld bij regres op netto basis en op f 1,8 mld bij regres op bruto basis.”
Zorg over monopolisering
De maatschappij is tevreden over de verbetering van de resultaten in de ziekte en ongevallentekening, al is die te danken aan de vrijval van schadereserves.
Nu de rentabiliteit is hersteld, wil de Zwolsche Algemeene de aandacht weer richten op verdere uitbouw van de portefeuille. Zorg heeft de verzekeraar over het ontstaan van conglomeraten binnen de zorgbranche. “Wij slaan niet zonder verontrusting de vorming gade van dusdanig marktoverheersende combinaties van zorgverzekeraars, dat in bepaalde regio’s het gevaar dreigt van monopolisering van de zorgfinanciering met het daaraan inherente gebrek aan produkt- en premiedifferentiatie.”
Verbetering pakketpolis
In de brandtekening is nog steeds geen sprake van een structureel gezonde verhouding tussen premieniveau en schadelast, met name niet in de inboedelverzekering.
De pakketpolis onder de naam Familiepakketverzekering wordt aan een face lift onderworpen. “We hopen het verbeterde produkt nog in 1995 te lanceren”, aldus de Zwolsche Algemeene.
Het levenbedrijf boekte goede resultaten dank zij de verkoop van hard kapitaal-verzekeringen, al dan niet in combinatie met hypotheken. “De nieuwe produktie van het (flexibele unit-linked) DIN-plan gaf ruimschoots een verdubbeling te zien”, aldus de maatschappij. Ook de nieuwe variant, het ZA-Klimop Plan, zou beantwoorden aan de verwachtingen. Zwolsche Algemeene 1994 1993 (in f mln) omzet 761,6 712,4 premie-inkomen 650,6 606,4 netto resultaat 25,0 20,7 Levensverzekeringen premie-inkomen 229,0 197,7 w.v. periodiek 183,2 164,2 koopsommen 45,8 33,5 bruto resultaat 19,7 18,2 Schadeverzekeringen premie-inkomen 417,0 395,5 w.v. brand 44,1 41,5 auto 189,8 180,7 med. varia 162,3 153,2 overige varia 20,9 20,1 Technisch resultaat 9,7 1,6 w.v. brand -3,8 -5,4 auto -1,0 2,5 med. varia 11,6 2,1 overige varia 3,0 2,5 Bruto resultaat 15,2 12,3

Reageer op dit artikel