nieuws

Zwolsche Algemeene heeft unieke ziektekostenvariant voor het mkb

Archief

Een ziektekostenpolis waarbij de werkgever het eigen-risicobedrag voor zijn rekening neemt en de werknemer de gehele premie betaalt. Zo’n polis heeft ZA gelanceerd.

Zwolsche Algemeene – die geen collectieve ziektekostenpolissen voert – heeft twee semi-collectieve (dat wil zeggen: geen non-selecte) varianten gelanceerd op ‘De Ziektekostenpolis’. Beide varianten, de Premie Variant en de Eigen Risico Variant, zijn bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf. “Met deze producten zetten wij een eerste stap op het terrein van employee-beneftis”, zegt productmanager Peter de Lange. “Tot nu toe voerden wij in feite uitsluitend employers-beneftis.”
Bij de Premie Variant betaalt de werkgever een met de Zwolsche Algemeene overeengekomen percentage van de premie. De Eigen Risico Variant is uniek. Hierbij betaalt de werkgever het afgesproken eigen-risicobedrag en betaalt de werknemer de gehele premie. Er kan worden gekozen voor eigen-risicobedragen van f 750 tot f 3.000 per jaar. De werkgever schiet het eigen-risicobedrag voor op een beleggersrekening of een risicoloze renterekening van de Holland Beleggingsgroep (onderdeel van Zwolsche Algemeene Groep). De ziektekostennota’s worden tot het afgesproken bedrag vanaf de rekening betaald.
Voor beide varianten gelden de premies die worden gehanteerd voor ‘De Ziektekostenverzekering’.
Verrekening
Bij de Eigen Risico Variant wordt het voorgeschoten eigen-risicobedrag per werknemer verrekend. Dit pakt voor de werkgever voordeliger uit dan wanneer de verrekening voor ‘de gehele pot’ zou gelden. Een voorbeeld: drie verzekerden met een eigen risico van f 2.000 maken respectievelijk f 1.000, f 5.000, en geen kosten. Aan het eind van het jaar resteert dan f 3.000. Zou de verrekening ‘per pot’ gelden, dan zou er (eigen risico f 6.000 en kosten f 6.000) geen bedrag resteren. Het niet ‘opgesoupeerde’ deel van het voorgeschoten eigen-risicobedrag wordt inclusief beleggingswinst of rente gebruikt voor het volgende jaar.
De nieuwe polisvarianten zijn bij het intermediair aangekondigd via een briefkaart van ene Merel die schrijft dat zij op de ZA Polis de liefde van haar leven heeft gevonden. Meer hierover in de rubriek Jus d’Assurance.

Reageer op dit artikel