nieuws

Zwolsche Algemeene geeft bankgarantie bij hypotheken

Archief

Zwolsche Algemeene verstrekt sinds kort bankgaranties op financieringen van nieuwe woningen door Nieuwegein Hypotheken en de Westfälische Hypothekenbank, beide arrangementspartners van de verzekeraar.

De (bank)garantie ten behoeve van eerste hypotheken op woningen bedraagt maximaal 10% van de waarborgsom die de koper van de woning moet storten bij de notaris. Deze storting is verplicht conform de boeteclausule in het voorlopig koopcontract.
Door een (bank)garantie kan de aspirant-koper van de woning voorkomen dat hij de waarborgsom daadwerkelijk moet betalen indien de koop alsnog niet doorgaat. In dat geval vergoedt de Zwolsche Algemeene het bedrag. De kosten van een (bank)garantie tot en met f 15.000 bedragen f 125, en stijgen met f 25 tot maximaal f 300 voor een (bank)garantie tot en met 50 mille.
De bank MeesPierson, arrangementspartner van Zwolsche Algemeene, heeft de rente voor 5-jaars hypotheken tot 1 augustus a.s. verlaagd met 0,4%. De 1-jaars hypotheken kennen sinds kort een rentebedenktijd, zodat bij herziening van de hypotheekrente de mogelijkheid bestaat tot verlenging met één jaar.

Reageer op dit artikel