nieuws

Zwolsche Algemeene en Hooge Huys handhaven hun vestigingsplaatsen

Archief

Hoewel formeel (nog) niet tot de fusie is besloten, hebben de verzekeraars Zwolsche Algemeene en Hooge Huys toch een aantal ‘knopen’ doorgehakt. Een van de belangrijkste is de handhaving van beide lokaties.

Het besluit om de vestigingsplaatsen Nieuwegein en Alkmaar voorlopig te handhaven, is gecommuniceerd in het personeelsbulletin ‘Samen Sterker’, dat beide directies verstrekken wanneer actuele ontwikkelingen tijdens het fusieproces daartoe aanleiding geven.
Vooruitlopend op het (tijdrovende) fusieproces hebben de directies nu besloten om “zeker de eerstkomende jaren” de bestaande kantoren in Nieuwegein en Alkmaar te handhaven, mede om de kosten en personele gevolgen zo laag mogelijk te houden. In Nieuwegein zullen de bedrijfsonderdelen schadeverzekeringen en beleggingen worden geconcentreerd, en in Alkmaar de activiteiten op het gebied van levensverzekeringen en hypotheken.
Ongewenste problemen
Het betrekken van een gezamenlijk kantoorpand ergens tussen Alkmaar en Nieuwegein zou integratievoordelen opleveren, maar ook ongewenste problemen meebrengen.
De directies: “De verkoop moet gewoon doorgaan en niet gehinderd worden door de aanschaf van een kantoorpand en een complete verhuizing. Niet minder ingrijpend bij zo’n operatie zijn de gevolgen voor het personeel en de automatisering. Het vergt grote investeringen de huidige computersystemen in elkaar te schuiven of te vervangen door nieuwe apparatuur.”
Voor de meeste van de 968 medewerkers van Zwolsche Algemeene (538) en Hooge Huys (430) verandert er niets tot de tweede helft van volgend jaar, aldus de directies. Zij kondigen aan, dat te zijner tijd er een sociaal plan met verhuisregeling zal komen.
Stuurgroep/projectgroepen
Met het oog op de fusie hebben Zwolsche Algemeene en Hooge Huys een Stuurgroep geformeerd, bestaande uit de algemeen directeuren mr Th.J. Hubert en C.J.J. Boos alsmede de voorzitters van zeven projectgroepen die in het leven zijn geroepen.
Deze projectgroepen zijn actief op de terreinen: personeel en organisatie, financiële en juridische zaken, actuariële zaken, levensverzekeringen, schadeverzekeringen, beleggingen en financiële diensten, alsmede informatie en facilitaire diensten.
Deze projectgroepen houden zich, naast het verzamelen van informatie over de afzonderlijke bedrijven, bezig met de ontwikkeling van een strategische visie voor de nieuwe combinatie. Daarbij spelen twee hoofdzaken een rol: het onderzoeken van de fusievoordelen, en het in kaart brengen van nieuwe marktontwikkelingen.

Reageer op dit artikel