nieuws

Zwolsche Algemeene draait nieuwe overboekingsregeling niet terug

Archief

De begin dit jaar gewijzigde overboekingsregeling van posten naar een nieuwe tussenpersoon zal niet door de Zwolsche Algemeene worden teruggedraaid. Een verzoek daartoe van de standsorganisaties NVA en NBvA is door de maatschappij afgewimpeld.

Volgens de nieuwe overboekingsregeling van Zwolsche Algemeene gaan de provisie- en portefeuillerechten – na intermediairswijziging – automatisch over naar de nieuwe tussenpersoon, zodra de premie en/of de dekkingsvoorwaarden worden aangepast.
De maatschappij baseert deze maatregel op de uitleg van art.17 van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb). In dit artikel is vastgelegd, dat bij een intermediairswijziging op verzoek van de polishouder de provisie-aanspraak blijft bestaan tot de contractsvervaldatum, of tot het tijdstip waarop de polis door verzekeringnemer kan worden opgezegd.
Visie Cupo
De NVA en NBvA zeggen hun standpunt te ontlenen aan die van de Commissie Uitvoering Privaatrechtelijke Overeenkomsten (Cupo), waarin behalve de standsorganisaties ook verzekeraars zitting hebben.
De Cupo heeft zich vorig najaar uitgesproken over de interpretatie van art. 17 van de Wabb. De Cupo kwam tot de conclusie, dat een en bloc-aanpassing van premie en/of voorwaarden slechts aanleiding geeft tot beëindiging van de provisierechten van de oude tussenpersoon, indien de verzekering daadwerkelijk door de verzekeringnemer wordt opgezegd.
De NVA onderschrijft deze visie volledig, maar heeft de Cupo verzocht zich nogmaals over de kwestie te willen buigen. Directeur mr H. Scheffer: “Uit onze contacten met de Zwolsche Algemeene is gebleken dat de maatschappij niet op de hoogte is van de Cupo-uitspraak. Het is weliswaar niet geweldig spannend, maar toch hebben we de Cupo gevraagd het standpunt van de Zwolsche Algemeene te willen toetsen. Ons gaat het erom, dat er hierover een brede consensus komt, zowel onder tussenpersonenorganisaties als onder maatschappijen.”
De NBvA schaart zich achter de Cupo-uitspraak, maar heeft de Zwolsche Algemeene ook schriftelijk laten weten, dat “er veel te zeggen is” voor een andere uitleg van art. 17 van de Wabb.
Wél het werk, geen beloning
De grootste kritiek van de Zwolsche Algemeene is, dat de (oude) overboekingsregeling geen recht doet aan de nieuwe tussenpersoon die wél al het werk mag verrichten, maar daarvoor geen beloning ontvangt.
Zo’n regeling is niet meer van deze tijd, zegt directeur W.A.H. Rijnders. “Tegenwoordig hoeft de tussenpersoon geen al te grote inspanning meer te verrichten om algemeen aanvaarde schadeverzekeringen te sluiten, zoals een ziektekosten-, inboedel-, en opstalpolis. Elke consument weet dat zulke polissen nodig zijn. Het meeste werk voor de tussenpersoon vormt tegenwoordig het onderhoud van de verzekering, zoals de schaderegeling.”
Dat de wijziging in de overboekingsregeling vrijwel probleemloos is geaccepteerd door het intermediair, blijkt volgens Rijnders uit de geringe hoeveelheid protesten. “Twintig kantoren hebben een nadere uitleg gevraagd en de regeling toen geaccepteerd. Slechts vijf kantoren hebben zich verzet tegen de nieuwe regeling”, aldus Rijnders desgevraagd.

Reageer op dit artikel