nieuws

Zwolsche Algemeene dankt groei aan levenbedrijf

Archief

De groei in brutopremie dankte Zwolsche Algemeene vorig jaar uitsluitend aan haar levenbedrijf (+11%). Het brutopremie-inkomen van het schadebedrijf bleef stabiel. De nettowinst steeg met 15% naar f 57 mln.

Het levenbedrijf van Zwolsche Algemeene zag vorig jaar het resultaat technische rekening verbeteren naar f 29,3 (22,3) mln. De brutopremie nam toe tot f 347 (312) mln, met name door periodieke premies uit beleggingsverzekeringen: f 180,4 (136,5) mln. De premies uit individuele levenpolissen liepen terug tot f 97,6 (103,8) mln.
De koopsomproductie handhaafde zich op hetzelfde niveau van 1996. De premies ineens uit individuele verzekeringen beliepen f 20,7 (10,1) mln en uit beleggingsverzekeringen f 45,7 (55,5) mln. In totaal steeg de koopsomproductie licht naar f 68,2 (67,0) mln. Het premie-inkomen behaald in België en Luxemburg bedroeg f 26,0 (13,7) mln, respectievelijk f 4 (-) mln.
Schadebedrijf
Het schadebedrijf van Zwolsche Algemeene handhaafde de status quo. Het resultaat technische rekening daalde naar f 24,6 (26,2) mln. Het brutopremievolume nam licht toe tot f 445,4 (443,8) mln.
In de kernbranche Motorrijtuigen vergrootte Zwolsche Algemeene het premievolume tot f 216,8 (210,1) mln. Het technisch resultaat steeg tot f 19,7 (14,6) mln. Voor dit jaar houdt de maatschappij rekening met een verslechtering voor de bedrijfstak. De toenemende aansprakelijkheid door uitbreiding van het verhaalsrecht op grond van de wet Pemba zal zijn uitwerking op de schadelast niet missen, meent Zwolsche Algemeene. “De consequenties daarvan zullen wij omwille van het behoud van onze concurrentiepositie nog niet in de premiestelling verwerken.”
Ook in de Ziektekostentekening heeft de maatschappij afgezien van premieverhoging, ondanks tegenvallende resultaten. Het technisch resultaat daalde fors naar f 3,2 (11,2) mln.
In de branche Brand wil de maatschappij de productie van haar pakketpolis opvoeren, onder meer door enkele vernieuwingen en vereenvoudigingen. Het technisch resultaat was net positief. Zwolsche Algemeene 1997 1996 Omzet 951 892 Brutopremie 792 755 Nettowinst 57 50 Levensverzekering brutopremie 346 311 w.v. individueel 117 114 collectief 2 6 beleggingen 226 192 technisch resultaat 29 22 brutowinst 39 32 Schadeverzekering brutopremie 445 444 w.v. ongevallen/ziekte 158 157 motorrijtuigen 219 217 brand 46 47 overige varia 22 23 Technisch resultaat 25 26 w.v. ongevallen/ziekte 3 11 motorrijtuigen 20 15 brand 0 0 overige varia 1 1 brutowinst 40 38

Reageer op dit artikel