nieuws

Zwitserleven zet in op verdubbeling marktaandeel

Archief

Levensverzekeraar Zwitserleven heeft vorig jaar zijn productie met 56% weten op te krikken tot bijna f 500 mln. “Daar zijn we ontzettend blij mee”, aldus algemeen directeur René van der Smeede. Het marktaandeel is opgekrikt van 2,3% naar 3,6%. Maar Zwitserleven wil meer en streeft naar een marktaandeel van zo’n 7,5%.

Van der Smeede is na het hectische jaar 1999 zeer tevreden over de resultaten van Zwitserleven. “De rekenrente, de code, de regeling informatieverstrekking, de millenniumwisseling; het heeft veel gevergd van de medewerkers.” Onderaan de streep blijft een stijging van 22,7% staan voor het brutopremie-inkomen tot f 1.678 (1.368) mln en een 153% hogere winst van f 22,6 (9,0) mln. Ter vergelijking, het internationale Swiss Life-concern is goed voor f 25,2 miljard premie en f 546 mln winst.
De premiegroei is grotendeels geboekt door het individuele bedrijf, met een plus van 36%. De periodieke premies dikten met bijna 29% aan tot f 553 mln, terwijl de koopsomproductie 48% hoger uitkwam op f 393 mln. In 1998 moest Zwitserleven vooral in het koopsomsegment een veer laten. Niet meedoen in het prijsgevecht was toen het argument. Volgens Van der Smeede is dat ook in 1999 niet gebeurd. “Wel hebben we een apart tarief neergezet voor bij ons expirerende lijfrentekapitalen. Verder hebben we ons geconcentreerd op de grote posten.”
In het collectieve bedrijf daalde de koopsomproductie met 8% tot f 193 mln en stegen de periodieke premies tot f 518 mln.
Unit-linked
Een ander beeld op de cijfers geeft de verdeling traditioneel en unit-linked. De verschuiving naar de beleggingsverzekering is evident. Van der Smeede: “Inmiddels is tweederde van onze productie unit-linked”.
Het individuele bedrijf heeft de premie-omzet voor garantieverzekeringen nog wel met 15% weten te verhogen tot f 667 mln, maar bij de collectiviteiten was hier sprake van een daling van 10% tot f 320 mln. De beleggingsverzekeringen presteerden beter: individueel +135% tot f 284 mln en collectief +32% tot f 395 mln. Daarmee is nu 41% van het totale premie-inkomen van Zwitserleven unit-linked.
Afgezet tegen de cijfers van het CBS over de nieuwe individuele levensverzekeringen heeft Zwitserleven vorig jaar flink marktaandeel gewonnen: bij de beleggingsverzekeringen van 2,4% naar 3,7% en bij de garantieverzekeringen van 2,3% naar 3,5%. Van der Smeede tempert de euforie door te stellen dat “de marktaandelen van 1999 ons minimale doel zijn; 1998 was gewoon een matig jaar”.
Beleggingshypotheek
De groei bij de beleggingspolissen is volgens Van der Smeede mede ingegeven door de hypotheekmarkt. “De introductie van de beleggingshypotheek verloopt nog veel sneller dan destijds bij de spaarhypotheek. Volgens de laatste cijfers bestaat vrijwel onze volledige productie uit beleggingshypotheken.”
Vorig jaar kwam Zwitserleven tot een hypotheekproductie van ongeveer f 2,5 mld. “Het marktaandeel van 1,0% is inmiddels gestegen naar 1,1%. En in verhouding tot alleen de verzekeraars en de pensioenfondsen is ons marktaandeel gestegen tot 11%, tegen 7,3% vorig jaar.”
Resultaat
De operationele kosten van Zwitserleven zijn vorig jaar 1% gedaald tot f 134 mln. Het bedrag aan winstdelingen en kortingen daalde eveneens (met 4% tot f 547 mln). “Dat is te wijten aan de verschuiving binnen onze portefeuille naar unit-linked”, aldus Van der Smeede. Aan uitkeringen werd met f 858 mln 35% meer gespendeerd: “Hierin zit een kleine f 200 mln aan afkopen als gevolg van het weglopen van een groot contract”.
De toevoeging aan de technische voorzieningen – mede gevoed door een extra dotatie voor het langlevenrisico – overschreed de grens van één miljard gulden: f 1.098 (992) mln. De acquisitiekosten stegen, als gevolg van de hoge productie, met 38% tot f 166 mln.
Onder aan de streep resteren een technisch resultaat van f 156 (136) mln en een nettoresultaat van f 22,6 (9,0) mln. Daartussen zit onder meer f 126 mln aan winstdeling voor polishouders en een belastingvoorziening van f 4 mln. “Nu onze Zwitserse moeder is omgevormd van onderlinge naar naamloze vennootschap, wil de fiscus ook meer vennootschapsbelasting van ons hebben”, zo verklaart Van der Smeede die voorziening.
Pensioen
In de eerste maanden van dit jaar noteert Zwitserleven “een lichte productiegroei”. Van der Smeede benadrukt dat de markt in z’n totaliteit “duidelijk minder” is. “De verkoop van eenvoudige spaarverzekeringen stagneert, maar voor pensioenproducten – en daar zijn wij goed in – is nog markt genoeg. Ik denk dat we het dit jaar in verhouding goed doen.” Het Vision Beleg Pensioen betitelt de voormalig Aegon-directeur als “een waanzinnig succesnummer”.
Onderwijl werkt Zwitserleven aan een sanering van zijn tussenpersonenbestand, al weigeren Van der Smeede en directielid Marco Keim dat woord in de mond te nemen. Keim: “We hebben nu 2.500 tot 3.000 tussenpersonen in de boeken staan. Daar willen we niet vanaf. Maar met tussenpersonen die eens per jaar een polis sluiten, kunnen we geen relatie blijven onderhouden. Wij kennen die tussenpersoon niet, hij ons niet en dat leidt tot meer fouten en betaalt onze investeringen niet terug. We willen geen losse relaties en zullen ook niet klakkeloos iedere aanvraag verwerken.”
“Niet alleen wij moeten die keuze maken; het intermediair doet dat zelf ook. Die is ook gericht op efficiëntie. En ons gaat het om de kwaliteit richting eindconsument. Ons imago is in het geding.” Hoe Zwitserleven het aantal tussenpersonen waarmee wordt samengewerk,t wil terugbrengen, laat Keim in het midden. “Wij zullen van ons laten horen en de keus stellen: of we gaan een partnership aan of we stoppen.”
Zwitserleven zal afzien van aandelenbelangen in assurantiekantoren. Van der Smeede: “Ook geen minderheidsbelangen. Wij geloven in het ondernemerschap van een tussenpersoon. We willen het intermediair op alle mogelijke manieren ondersteunen, maar we gaan de ondernemersrol niet overnemen.”
René van der Smeede: “Introductie beleggingshypotheek verloopt sneller dan die van de spaarhypotheek destijds.”
Het Gevoel van Famke Janssen
Dit najaar start Zwitserleven weer met een nieuwe reclamecampagne ter promotie van het Zwitserleven Gevoel. Eind oktober, begin november hoopt de maatschappij de commercials met Huub Stapel en Ellen ten Damme op het scherm te hebben. De opnamen voor de nieuwe commercials zijn gemaakt in het Italiaanse Toscane.
De campagne zal op print worden ondersteund door onder meer Famke Janssen, de nieuwste ster in de Zwitserleven-galerij. Janssen werd twee jaar geleden bekend door de James Bond-film ‘Goldeneye’; dit jaar is de geboren Amstelveense onder meer te zien in ‘X-men’. Naast Famke Janssen keren Esmée de la Bretonnière en Wibi Soerjadi terug in de printcampagne. Zwitserleven 1999 1998 omzet 2.487 2.127 brutopremie 1.678 1.368 w.v. individueel periodiek 553,1 429,9 individueel koopsom 392,9 265,4 collectief periodiek 517,9 438,3 collectief koopsom 193,3 210,0 ziekte & ongevallen 13,1 13,7 bedrijfskosten 344,2 278,7 w.v. provisie 165,7 112,1 technisch resultaat Leven 156,1 136,3 winstdeling 126,5 125,6 nettoresultaat 22,6 9,0 gem. aantal medewerkers 657 615

Reageer op dit artikel