nieuws

Zwitserleven wil over op nieuwe administratie universal-life

Archief

Zwitserleven wil vóór 2002 overstappen op een andere universal-life-administratie. Volgens de maatschappij is dat mogelijk doordat in de afgelopen twee jaar de ICT-infrastructuur volledig is vernieuwd.

De verzekeraar verwacht met deze vernieuwing (kosten ongeveer f 30 mln) een aantal belangrijke voordelen te realiseren, waaronder een veel snellere en betere serviceverlening aan de tussenpersoon. De implementatie zal in de loop van dit jaar worden afgerond. De vernieuwing van de infrastructuur is uitgevoerd in zeer nauwe samenwerking met CMG. “Het voelt alsof we getrouwd zijn”, vertelt Loek Hassing, directeur Operations van Zwitserleven.
Hassing stelt uitdrukkelijk dat Zwitserleven een tussenpersonenmaatschappij blijft, ondanks dat de klant straks zelf via Internet zijn beleggingsportefeuille kan beheren.
Zwitserleven zegt onder meer gekozen te hebben voor een andere administratie omdat ze de “hete adem in de nek” voelde van een aantal ontwikkelingen. Hassing noemt “concurrenten, nieuwe wetgeving, euro en de zich herstructurerende tussenpersoon”. “Bovendien vraagt die zelfde tussenpersoon steeds meer om elektronische 24-uurs diensten van verzekeraars.”
De verzekeraar heeft bij de herbouw nadrukkelijk gekozen voor standaardpakketten. “Naarmate meer producten werden geïntroduceerd, werd het steeds moeilijker om met de bestaande systemen maatwerk te produceren. Zo is onder meer met THISPas, een dochteronderneming van Ten Ham Informatiesystemen, een geheel nieuwe applicatie voor de polisadministratie ontwikkeld. Dit product THISPas Life, betreft een standaardapplicatie die ook voor andere verzekeringsmaatschappijen leverbaar zal zijn.”
Tussenpersoon
Dat Zwitserleven nog steeds kiest voor de tussenpersoon, wordt door Zwitserleven-directeur René van der Smeede omstandig uitgelegd. “Vorig jaar hebben wij een aantal beleggingsproducten geïntroduceerd. Op het gebied van vermogensopbouw en inkomstenbescherming willen wij een belangrijke speler zijn. Als je kijkt naar de tussenpersoon dan zie je traditioneel dat de distributielijn en de communicatielijn naar de klant één op één liep. Dat was in een tijd dat producten er heel anders uitzagen. De afgelopen drie jaar heeft er een mega-verandering plaatsgevonden. Iedereen kletst op verjaardagen mee over beleggingen. Je schaamt je bijna als je geen beleggingen hebt. De informatiebehoefte van consumenten is daarmee ook drastisch aan het veranderen. De tussenpersoon blijft voor ons hét distributiekanaal, maar de communicatielijn verandert. Daar zoeken wij nu rechtstreeks contact met de klant. Die tussenpersoon blijft. Want de klant heeft behoefte aan een vertrouwenspersoon. Wij zien in ons marktsegment (boven-modaal) dat persoonlijk contact heel belangrijk is. Bovendien, als wij de tussenpersoon er tussenuit zouden halen, moeten wij zelf een eigen verkooporganisatie opbouwen. Dat willen we helemaal niet.”

Reageer op dit artikel