nieuws

Zwitserleven voelt verscherpte concurrentie in direct ingaande lijfrentes

Archief

aan den lijve

Vooral de toegenomen concurrentie in direct ingaande lijfrentes was er in 1994 de oorzaak van dat Zwitserleven in dat jaar een forse vermindering van ontvangen koopsommen boekte: f 363 mln tegenover f 460 mln in 1993.
Het bedrag aan periodieke premies beliep f 662 (636) mln. Het totale premie-inkomen bedroeg f 1.025 (1.096) mln en de omzet kwam uit op f 1558 (1590) uit, aldus de maatschappij.
De nettowinst bedroeg f 90,8 (90,1) mln. Er is een extra toevoeging gedaan aan de voorziening verzekeringsverplichtingen in verband met het feit dat de levensduur langer wordt.
De winstuitkering aan polishouders liep terug tot f 200 (243) mln, nl. in de vorm van contractuele winstdeling f 68 (63) mln, aan verleende rentestandskorting f 61 (115) mln en aan onttrekkingen aan het vermogensoverschot voor winstdeling f 71 (65) mln.
Het bedrag aan verleende rentestandskortingen liep terug wegens de lagere rentestand in 1994 en de vermindering aan koopsommen in direct ingaande lijfrentes.
Het vermogensoverschot van het Nederlandse filiaal van de Zwitserse onderlinge bedroeg eind 1994 f 169 (155) mln.
Mede gezien de gang van zaken in de eerste vijf maanden van 1995 ziet de directie de resultaten over dit jaar met vertrouwen tegemoet.
Concerncijfers
Het totale concern behaalde over 1994 een netto premie-inkomen van Zwfr. 10,0 (9,3) mld, een omzet van 14 (13,5) mld en een winst van 1.308 (1.420) mln.

Reageer op dit artikel