nieuws

Zwitserleven verwacht in 2008 helft particuliere productie direct te sluiten

Archief

Binnen drie jaar verwacht Zwitserleven de helft van zijn particuliere levensverzekeringen te halen uit het directe kanaal (internet en de eigen advieslounges). In 2005 realiseerde de maatschappij nog een recordproductie, die vrijwel volledig tot stand kwam door verkoop via assurantiekantoren.

Zwitserleven ging vorig voorjaar van start met de “multidistributiestrategie”. In mei 2005 werd het direct sluiten van een overlijdensrisicopolis via internet mogelijk; in november volgde de opening van een eigen franchisewinkel (advieslounge). Sindsdien verdubbelt de internetomzet elke maand.
Alleen al op 31 maart werden “nog honderden lijfrentepolissen” via www.zwitserleven.nl gesloten. Belastingaftrek en de directe levering van polisbewijzen waren daarvoor de redenen, denkt de Zwitserleven-directie. “Ook tussenpersonen hebben er dankbaar gebruik van gemaakt”, weet directievoorzitter Marco Keim uit reacties.
Op internet zijn nu overlijdensrisico-, levensloop- en uitgestelde lijfrenteverzekeringen rechtstreeks te sluiten. Die optie komt er binnenkort ook voor direct ingaande lijfrenten.
Recordproductie
In 2005 realiseerde Zwitserleven een recordproductie van _ 397 mln, waarvan _ 276 (165) mln uit individuele polissen. Dát geschiedde vrijwel volledig via tussenpersonen. In de individuele productie zit overigens een bedrag van _ 40 mln uit de overname van de portefeuille van DNB Verzekeringsfonds.
Zwitserleven hoopt de recordproductie dit jaar te overtreffen. De cijfers over het eerste kwartaal zijn hoopvol. Zo groeit de individuele levenproductie “met tientallen procenten”. Groei typeert Keim als bittere noodzaak: “De kosten moeten omlaag en het geeft dynamiek in het bedrijf.”
Lijfrente en levensloop
De groei is vooralsnog niet toe te schrijven aan levensloopverzekeringen. “De levensloopverzekering is niet booming”, stelt marketingdirecteur Rolf van Woerkom. “Er is veel energie in gestoken en er zijn veel collectieve levensloopcontracten gesloten. Maar er is absoluut geen groot volume. De participatiegraad zit bij ons, net als bij andere marktpartijen, tussen de 5% en 10%.”
Daarentegen biedt de verkoop van uitgestelde lijfrentepolissen dit jaar meer dan gehoopt. In lijn met de marktbrede cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek is de lijfrenteproductie bij Zwitserleven in de eerste maanden van dit jaar hard gestegen. “Opmerkelijk, nu er een beter alternatief in de vorm van ‘levensloop’ voorhanden lijkt”, constateert Keim. Een verklaring voor de lijfrentehausse heeft hij niet. “Het is de laatste kans voor een overbruggingslijfrente”, doet Van Woerkom een poging.
Land der blinden
In de grootzakelijke pensioenmarkt strikte Zwitserleven vorig jaar onder meer de bedrijven Sonneborn en Theodoor Gilissen Bankiers. In de eerste maanden van dit jaar zijn wederom “enkele grote collectieve pensioencontracten gesloten”.
Zwitserleven zegt de successen onder meer te danken aan de sterk gestegen klanttevredenheid. “Ten opzichte van de grote pensioenverzekeraars scoren we in het grootzakelijke segment het hoogst. Maar we zijn koning in het land der blinden”, tempert Corné van Nijhuis (chief operations officer) het enthousiasme. “Het niveau van de dienstverlening van pensioenverzekeraars is niet van deze tijd.”
Lagere tarieven
Met “nieuwe vooruitstrevende technologie” zegt Zwitserleven de administratieve malaise een halt toe te gaan roepen. Volgens Henk Grevelman, directeur technologie binnen Zwitserleven, vervult de maatschappij hierin een voortrekkersrol binnen Swiss Life. En ook in ons land gaat Zwitserleven een voorsprong nemen op concurrenten.
Voordelen voor tussenpersonen en klanten worden: meer gemak, lagere tarieven en automatisch voldoen aan de zorgplicht. Afgelopen jaar heeft Zwitserleven een stap gezet met het product ‘I-pensioen’: een pensioenregeling voor het midden- en kleinbedrijf. Offertes en alle communicatie met werkgevers en deelnemers verlopen via internet. Afzet van het product verloopt “boven verwachting”.
Rokerstarief
Zwitserleven werkt aan een levensverzekering waarin verschillende tarieven worden gehanteerd voor rokers en niet-rokers. De maatschappij volgt daarmee het voorbeeld van een tiental andere, meestal kleine tot middelgrote verzekeraars. Directievoorzitter Marco Keim noemt de stap “klein en logisch”.
Hij spreekt de verwachting uit dat levensverzekeraars meer zullen gaan segmenteren in risico’s. Verdergaande premiedifferentiatie, naar het voorbeeld van het ‘rijkentarief’ van Legal & General, is volgens Keim in aantocht. “De concurrentie zal toenemen en dan gaat dit een belangrijke rol spelen.”
Zwitserleven 2005 2004
Brutopremies 1.033 1.288
w.v. ind. periodiek 229 237
ind. koopsom 274 181
coll. periodiek 297 303
coll. koopsom 228 561
Winstdeling/korting 202 122
Bedrijfskosten 127 119
Nettoresultaat 67 100
Solvabiliteitsmarge 272% 246%

Reageer op dit artikel