nieuws

Zwitserleven: veilige pensioenpolis voor dga’s

Archief

Zwitserleven introduceert een individuele pensioenverzekering voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) waarop de pensioenclausule DGA van toepassing is

Bij deze winstdelende kapitaalverzekering heeft de dga eenzelfde faillissementsbescherming als bij een verzekering onder de Pensioenwet. De te verzekeren kapitalen kunnen op twee manieren worden bepaald: op basis van het beschikbare budget van de dga óf het gewenste pensioen. Naast ouderdoms-, partner- en wezenpensioen kunnen ook arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid worden meeverzekerd. Deze week ontvangen de met Zwitserleven samenwerkende tussenpersonen een introductiemailing.

Reageer op dit artikel