nieuws

Zwitserleven sterk in Collectief

Archief

Zwitserleven heeft in het eerste halfjaar van 2007 de premieomzet met 21% vergroot tot _ 827 (686) mln.

De nettowinst (zonder bijzondere baten) verbeterde tot _ 31 (23) mln. “Met name de zakelijke markt droeg bij aan de forse stijging van het premie-inkomen. In de eerste zes maanden werd een groot aantal nieuwe contracten gesloten.” Daarbij lag het accent vooral op de grotere ondernemingen. “Wij profiteerden onder meer van de trend dat steeds meer ondernemingspensioenfondsen besluiten het beheer van hun pensioenportefeuille uit te besteden.”
Ook in het mkb-segment boekte Zwitserleven succes, met name met het I-Pensioen.
In de individuele markt meldt Zwitserleven een verdrievoudiging van het aantal nieuwe risicopolissen. “In het directe kanaal (internet, advieslounges) liet het premie-inkomen een aanzienlijke stijging zien, vergeleken met dezelfde periode 2006.” Desondanks liep de totale individuele omzet terug, “in lijn met de markt”.
De inkomsten uit beleggingen verbeterden tot _ 311 (301) mln. “In het beleggingsresultaat van 2006 zaten bijzondere baten van _ 48 mln. Zonder dat bedrag was de stijging 23%.”

Reageer op dit artikel