nieuws

Zwitserleven stapt in ziektewet-markt

Archief

Om als risicodrager een partij te kunnen meeblazen in de markt van ziektewetvervangende produkten heeft Zwitserleven, conform de wettelijke eisen, een schadeverzekeringsmaatschappij opgericht.

Aan Zwitserleven Ziekte- en Ongevallenverzekering NV is inmiddels de benodigde vergunning verleend door de Verzekeringskamer. Volgens algemeen directeur J. Rus worden er uitsluitend ziektewetverzekeringen aangeboden. Vooruitlopend op de vergunningverlening was de maatschappij al actief met het uitbrengen van offertes voor zowel conventionele als stop-losspolissen.

Reageer op dit artikel