nieuws

Zwitserleven: software voor pensioenprodukt

Archief

Zwitserleven heeft voor het Privilege Pensioen offertesoftware voor het intermediair uitgebracht.

Het programma levert een op basis van de ingevoerde gegevens ingevuld aanvraagformulier.
Zwitserleven vestigt nu de aandacht op deze vernieuwde polis als instrument om een persoonlijke vut-voorziening op te bouwen. De polis werd in 1988 uitgebracht.
Uitgangspunt kan zijn de beschikbare premie of de beoogde hoogte van het pensioen. De minimum aanvangspremie bedraagt f 1500 per jaar. De premie is variabel evenals de pensioendatum (tussen 55 en 70 jaar).
De uitkering bij leven is het gegarandeerde verzekerde kapitaal plus winstdeling. Bij eerder overlijden wordt, in het geval er geen nabestaandenvoorziening is gedekt, 90% van de betaalde spaarpremies uitgekeerd plus de winstdeling.
Onder het motto ‘Werk korter’ voert Zwitserleven de komende maanden een campagne, met het oog op de aangifte voor de inkomstenbelasting.

Reageer op dit artikel