nieuws

Zwitserleven samen met grootste Zwitserse bank in direct-writer

Archief

Het Zwitserse levensverzekeringsconcern Swiss Life (Rentenanstalt), in Nederland werkend onder de naam Zwitserleven, heeft een strategische aanpassing van haar ondernemingsstructuur aangekondigd om uit te groeien tot ‘de leidende onafhankelijke Europese levensverzekeraar voor particulieren’.

Deze aanpassing houdt in:
– Swiss Life gaat op een breed terrein nauw samenwerken zowel in het eigen land als in het buitenland, met de grootste Zwitserse bank, de Union Bank of Switzerland (UBS). Daartoe zal Swiss Life een belang nemen van 50% in de direct-writer levensverzekeraar UBS Life van de bank. Swiss Life en UBS zullen in dit gezamenlijke bedrijf onder de nieuwe naam UBS Swiss Life de totale financiële dienstverlening (‘Allfinanz’) gaan uitoefenen met ingang van 1996.
– Swiss Life zet haar rechtsvorm van onderlinge om in een naamloze vennnootschap, met het oog op een betere toegang tot de kapitaalmarkt hetgeen nodig is voor expansie. De leden van de onderlinge worden in staat gesteld aandelen te verwerven in de vennootschap.
– UBS zal een belang van 25% nemen in Swiss Life.
Naamloze vennootschap
De omzetting van onderlinge in een naamloze vennootschap zal plaatsvinden tussen midden 1996 en midden 1997. Voorwaarde is dat tweederde van de ledenraad voorstander is van deze stap. Alle leden worden automatisch aandeelhouder, zonder dat het hen iets kost.
Nauwere samenwerking tussen banken en verzekeraars belooft zeer voordelig te worden in de toekomst, aldus Swiss Life. Het concern wil hiervan profiteren. Samen met UBS wil Swiss Life de belangrijkste aanbieder worden van financiële diensten in Europa.
De joint venture UBS Swiss Life zal de expertise verenigen van de marktleiders in Zwitserland Swiss Life en UBS, betoogt de levensverzekeraar. De gezamenlijke onderneming zal gebruik maken van de afzetkanalen van het bank- en die van het verzekeringsconcern en zal daarnaast optreden via direct marketing.
Aanvankelijk zal UBS Swiss Life zich beperken tot Zwitserland. “Een tweede, belangrijke stap is de versterking van onze sterke positie op de Europese markt om marktleider te worden”. Het bank- en het verzekeringsconcern willen ook gaan samenwerken, zowel in Zwitserland als daarbuiten, buiten de terreinen van hun gemeenschappelijke onderneming.
Verzekerden Zwitserleven
De directie van Zwitserleven in Amsterdam verkondigt steeds dat Zwitserleven een onderlinge is, maar de verzekerden van Zwitserleven komen volgens algemeen directeur J. Rus niet in aanmerking voor aandelen wanneer Swiss Life wordt omgezet in een naamloze vennootschap. “De verzekerden van Zwitserleven zijn statutair geen leden van de onderlinge. Dat zijn alleen de Zwitsers”.

Reageer op dit artikel