nieuws

Zwitserleven reorganiseert binnendienst individueel bedrijf

Archief

Zwitserleven is met de vakbonden een Sociaal Plan overeengekomen voor de periode 1 september 1995 tot 1 januari 1998, met het oog op de reorganisatie van de binnendienst van het individueel bedrijf.

De maatschappij moet topprioriteit geven aan de ontwikkeling van het marktaandeel, de verhouding tussen kosten en inkomsten en de klanttevredenheid, aldus het plan. Eerste speerpunt is de zorg voor een goed uitgeruste organisatie en daling van de kosten om mede daardoor tenminste het marktaandeel te behouden en bij voorkeur te vergroten.
Binnen het individuele bedrijf zullen sommige bestaande functies verdwijnen of in aantal teruggebracht worden en zullen nieuwe, kwalitatief hoogwaardiger, functies ontstaan. Hierdoor zullen medewerkers overbodig worden of worden overgeplaatst. Per saldo – instroom minus uitstroom – zal het aantal arbeidsplaatsen met 10 verminderen, zegt een woordvoerster van de maatschappij. Er zijn meer relatiebeheerders nodig en minder administratieve medewerkers. Van de 59 administratieve arbeidsplaatsen vervallen er 26.
Vertrekregeling
Met het oog op deze vermindering geldt voor een groep van 110 lager gesalarieerden tot begin 1996 een vertrekregeling op vrijwillige basis. Naarmate meer medewerkers vrijwillig afscheid nemen, kunnen meer personeelsleden van de groep van 26 intern herplaatst worden.
De vertrekpremie voor de ‘vrijwilligers’ beloopt 120% van het bruto maandsalaris maal het aantal dienstjaren bij de maatschappij plus een leeftijdstoeslag. Deze toeslag beloopt 1 bruto maandsalaris (20-34 jaar) of 2 resp. 3 maandsalarissen (35-39 resp. 40 jaar en ouder).
Voor de medewerkers van 57,5 jaar en ouder die willen vertrekken, geldt een regeling die ongeveer overeenkomt met de vut-regeling (80% van het bruto salaris).
Naast de personeelsvermindering moeten tientallen medewerkers zich bekwamen tot relatiebeheerder. Als ze niet de vereiste kwaliteit en niveau bereiken, zullen ze de maatschappij moeten verlaten.
Interne overplaatsingen (soms na bijscholing) en eventuele gedwongen ontslagen (met begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe baan) vinden plaats binnen het jaar 1996. Bij gedwongen ontslag kan men in aanmerking komen voor een vertrekpremie (minder dan die voor ‘vrijwilligers’) of een tijdelijke aanvulling van Zwitserleven op het nieuwe salaris bij een andere werkgever of op de uitkering.
Beleggingsverzekering
Na de invoering van het automatiseringssysteem Eurolife voor het individuele bedrijf, is de ontwikkeling van nieuwe produkten in een stroomversnelling gekomen, aldus het jaarverslag over 1994. Begin 1996 introduceert Zwitserleven een beleggingsverzekering.
De in 1994 begonnen verkoop van de onroerend-goedportefeuille is voltooid. De belegging gaf niet het beoogde rendement.
De omzet in koopsommen in het individuele bedrijf was in 1994 lager dan in 1993 in verband met de felle concurrentie in onmiddellijk ingaande lijfrenten.
Het gemiddeld aantal medewerkers bedroeg vorig jaar 536 (539) personen, van wie 53 (53) in de buitendienst.
Het premie-inkomen over het eerste halfjaar van 1995 is 13% hoger dan dat over die periode in 1994, aldus een woordvoerder. Zwitserleven 1994 1993 (in f mln) Omzet 1.558 1.590 Premie-inkomen 1.025 1.096 wv premies periodiek 662 636 individ. verzekeringen 344 329 collect. verzekeringen 318 307 premies ineens 364 460 individ. verzekeringen 207 304 collect. verzekeringen 157 155 Kosten 142 140 wv provisie 51 48 Winst vóór belastingen 92 91

Reageer op dit artikel