nieuws

Zwitserleven na prijserosie weer actiever in koopsommen

Archief

De grote prijserosie in de markt voor koopsomposten was Zwitserleven in de tweede helft van vorig jaar te gortig: de laatste vijf maanden hield de maatschappij zich totaal afzijdig. De passiviteit leidde tot een scherpe daling van de productie van individuele koopsommen. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn de productiecijfers terug op het oude niveau.

De omzet van Zwitserleven over januari tot en met april nam met 13% toe naar f 1.068 mln, waarvan 243 mln (+6%) aan beleggingsopbrengsten. De brutopremie beliep in die periode f 825 mln, bestaande uit f 572 mln (+14%) periodieke premies en f 253 mln (+22%) koopsommen. De premies van individuele polissen namen met 34% toe tot f 347 mln en die van collectieve polissen naar f 478 (+5%). Volgens directievoorzitter René van der Smeede van Zwitserleven is 60% van de levenmarkt in handen van de tussenpersoon. “Wij staan op zo’n 4 tot 5%, maar dat percentage zal zeker verder omhoog moeten.”
Vorig jaar daalde de brutopremie licht naar f 1.344 (1.377) mln. De periodieke premies van individuele polissen stegen tot f 430 (391) mln; de collectieve periodieke premies tot f 438 (394) mln. De koopsommen bedroegen f 476 (579), waarvan f 266 (354) mln voor individuele posten. Van de totale brutopremie is 60% afkomstig van universal-life en unit-linkedpolissen.
Het marktaandeel in levengebonden hypotheken steeg in twee jaar tijd van 1,2% naar bijna 4%, aldus Van der Smeede. Hij claimt dat 60% van de offertes binnen 24 uur worden verwerkt. Voor hypotheken van 80% tot 110% executiewaarde is de Nationaal Investerings Bank (NIB) de financier. Binnenkort wordt het uitbesteden van het beheer van de hypotheekportefeuille afgerond; het laatste deel met een volume van f 1,5 mld wordt dan overgedragen aan Bouwfonds-dochter Stater.
IT-investeringen
De nettowinst vorig jaar van Zwitserleven is volgens Van der Smeede negatief beïnvloed door onder meer forse investeringen in nieuwe informatietechnologie. Voor enige tientallen miljoenen werden twee identieke computersystemen gekocht en geïnstalleerd, waarbij er één als permanent ‘uitwijkcentrum’ fungeert. “Als maatschappij willen we 24 uur per dag kunnen communiceren met het intermediair. Om dat te kunnen garanderen, moeten we eenzelfde computersysteem achter de hand hebben. Een bijkomend voordeel is dat we integraal kunnen ‘tijdreizen’. Dit wil zeggen dat het hele jaar doorlopend onze systemen kunnen worden getest op hun millenniumbestendigheid. Zo hebben wij drie maanden schaduwgedraaid met het complete computersysteem en alle voor het systeem gevoelige data ingevoerd.”
Gedragscode
De problemen rond de naleving van de Code Rendement & Risico zijn vooralsnog niet opgelost. Volgens van der Smeede gebeurt het zo vaak dat levensverzekeraars de gedragscode overtreden, dat niet langer kan worden gesproken van incidenten.”De mate waarin bewust tegen de code wordt gezondigd, maakt dit steeds ongeloofwaardig”, aldus Van der Smeede. Over hoe het dan wel moet, is van der Smeede tamelijk open. ,Ik heb zelf mijn tanden stuk gebeten op de eerste code en ik zie Lugtigheid nu zijn tanden stukbijten op de tweede code. Kennelijk is het niet mogelijk om naleving van de code af te dwingen zonder het gebruik van sancties.”
Het financiële-planningsconcept voor training en ondersteuning van het intermediair scoort goed. Tot dus ver zouden 350 assurantiekantoren zich hebben aangemeld, waarvan 275 een softwarelicentie hebben gekregen. Zo’n 250 kantoren volgden de door de maatschappij aangeboden opleiding. “De cursussen waren soms drie keer overtekend”, benadrukte Van der Smeede het succes van dit supportprogramma.
Positief staat Van de Smeede tegenover het plan van Delta Lloyd voor oprichting van een onafhankelijk financieringsinstituut voor tussenpersonen. ,Dat heb ik ook Delta Lloyd al laten weten. Voorwaarde voor ons is wel dat moet gaan om een instituut dat door zuivere maatschappijen (lees: verzekeraars zonder captives) wordt gedragen”, aldus Van der Smeede. Hij noemde de voorgenomen statutenwijziging bij de NVA die beoogt captives toe te laten als lid “hoogst opmerkelijk”.
Medewerkers van 61 assurantiekantoren kregen onlangs het diploma financiële planning van de maatschappij uitgereikt. Aan cursus deden 98 kantoren mee. Vooraan in het midden staat projectbegeleidster Petra van der Berg van Zwitserleven. Zwitserleven (Nederland) 1998 1997 omzet 2.484 2.339 beleggingsopbrengst 1.140 974 brutopremie 1.344 1.377 w.v. periodiek individueel 430 391 periodiek collectief 438 394 koopsom individueel 266 354 koopsom collectief 210 225 winstdeling/korting 479 415 w.v. voor polishouders 445 363 bedrijfskosten 135 214 nettowinst 135 134 (in f mln)
Gratis fiets moet probleem autovervoer terugdringen
Gebrek aan voldoende parkeerruimte bij het kantoor in Amstelveen dwingt Zwitserleven tot maatregelen die het woonwerkverkeer moeten terugdringen. Zo stelde de verzekeraar vorig jaar in het kader van haar Vervoerplan 48 fietsen met een waarde van f 1.500 beschikbaar aan medewerkers die maximaal acht kilometer van hun werk wonen. Tevens ontvangen deze medewerkers een vergoeding van f 150 per jaar voor onderhoudskosten. Medewerkers die de auto ‘delen’ met collega’s (carpoolers) wordt een parkeerplaats op het terrein gegarandeerd. Verder is er bedrijfsvervoer (drie busjes) geregeld voor medewerkers die per trein reizen. Verder zijn 170 jaar(traject)kaarten voor het openbaar vervoer verstrekt tegen een korting van 5%. Dit jaar wordt in samenwerking met de vereniging van ondernemers in Amstelveen de mogelijkheid onderzocht van interlokaal bedrijfsvervoer.

Reageer op dit artikel