nieuws

Zwitserleven moet schade vergoeden van te late overschrijving koopsom

Archief

Na bemiddeling door de Ombudsman Levensverzekeringen heeft Zwitserleven de schade vergoed, die een verzekeringnemer heeft geleden doordat zijn koopsom te laat werd overschreven naar de bank. De verzekeringnemer liep hierdoor zijn aftrek voor het fiscale jaar 1995 mis.

Verzekeringnemer J. Dekkers sloot op 10 juni vorig jaar een AEX-Extra Koopsom bij Zwitserleven en machtigde de verzekeraar daarbij om de koopsom van f 5.634 rond 15 juni van zijn rekening af te schrijven. Op 20 juni gaf Zwitserleven aan de bank opdracht de koopsom bij Dekkers af te schrijven. De uitvoering ervan had pas plaats op 2 juli.
Het gevolg was dat de koopsom niet meer in aanmerking kwam voor fiscale aftrek voor 1995. Dekkers miste hierdoor een fiscaal voordeel van de helft van f 5.634 (=f 2.817).
Tussenpersoon Hemelraad & Keizer in De Lier stelde Zwitserleven voor de schade te vergoeden en de polis te handhaven. Zwitserleven wilde de polis echter beëindigen, de koopsom terugstorten, en een extra rentevergoeding van f 200 uitkeren. Daarmee ging Dekkers niet akkoord en hij diende een klacht in bij de Ombudsman Leven.
Uitgepraat
Op het moment dat de zaak nog onder behandeling was bij de Ombudsman, vond Zwitserleven-directeur J.W. Hinfelaar dat zijn maatschappij weinig te verwijten is. “Natuurlijk is dit een heel vervelend incident. Net als betrokkene zijn ook wij teleurgesteld. Wij willen verzekeringen sluiten met tevreden klanten en niet op deze manier een klant verliezen.” Hij kent overigens geen andere gevallen van, om deze reden, te laat gedane koopsomstortingen.
Volgens Hinfelaar is de schuldvraag moeilijk te beantwoorden. “We hebben bij het ministerie van Financiën nog een beroep gedaan op de hardheidsclausule. Dat werd afgewezen en dan ben je uitgepraat. Vervolgens hebben we een schikkingsvoorstel gedaan, maar dat heeft de verzekerde afgewezen.”
Niet zeuren
In het afwijzen van het schikkingsvoorstel heeft Dekkers het gelijk aan zijn kant, vindt de Ombudsman Leven. Hij heeft Zwitserleven geadviseerd over te gaan tot volledige schadeloosstelling. Die bestaat uit het vergoeden van het misgelopen fiscale voordeel van f 2.817 en het voortzetten van de polis, zodat de verzekeringnemer de koopsom voor het fiscale jaar 1996 op zijn inkomen in aftrek kan brengen.
Zwitserleven is met het advies van de Ombudsman Leven akkoord gegaan, tot tevredenheid van N. Hemelraad, de adviseur van Dekkers. “Ik begrijp, net als mijn cliënt, dat er fouten gemaakt kunnen worden. Maar dan moet je niet zeuren en dat gewoon rechtzetten. Het is jammer dat deze weg bewandeld moest worden om Zwitserleven zover te krijgen.”
Internet
Medio november vorig jaar heeft Dekkers op Internet overigens een oproep gedaan aan ‘medeslachtoffers’ om zich bij hem te melden. Tot nu toe heeft nog niemand zich gemeld. Ook Zwitserleven en de Ombudsman spreken respectievelijk van een éénmalig en zeldzaam geval.
De Ombudsman wil niet op de zaak ingaan, maar verzekert wel dat een soortgelijke klacht nog niet eerder op zijn bureau is verschenen.

Reageer op dit artikel