nieuws

Zwitserleven mailt kleine pensioenfondsen

Archief

Zwitserleven heeft via een mailing zijn diensten aangeboden aan kleine pensioenfondsen, die binnenkort de pensioenaanspraken verplicht moeten herverzekeren.

Voor deze pensioenfondsen heeft Zwitserleven speciaal het Corporate Pensioen Benefits Fund ontwikkeld. Dit product is bedoeld voor fondsen met minder dan honderd actieve deelnemers of met een belegd vermogen van nog geen f 10 mln.
Naast de elementen verzekering en vermogensbeheer biedt Zwitserleven de pensioenfondsen aan om de pensioenadministratie te gaan verzorgen. Het belegd vermogen van een deelnemend fonds wordt ondergebracht in een pool. Technische resultaten worden gepooled, op basis daarvan vindt proportionele winstdeling plaats.
Het Corporate Pensioen Benefits Fund bestond al voor bedrijven en pensioenfondsen met meer dan honderd actieve deelnemers en een belegd vermogen van meer dan f 10 mln. Dit betreft geheel gesepareerde contracten met een eigen beleggingsdepot en winstdelingsregeling.

Reageer op dit artikel