nieuws

Zwitserleven is de dertiende met aparte tarieven niet-rokers

Archief

Zwitserleven heeft overlijdensrisicotarieven geïntroduceerd voor niet-rokers. Zwitserleven is daarmee de dertiende levensverzekeraar die rookgedrag in aparte tarieven heeft vertaald. Een rondvraag van AM leert dat meer schapen op het punt staan over de dam te gaan.

Zwitserleven had de introductie van verschillende premies voor rokers en niet-rokers eerder dit jaar aangekondigd. Vorige maand zijn de tarieven ingevoerd, waarmee de maatschappij zich mengt in de felle strijd om overlijdensrisicotarieven. Zo betaalt een 35-jarige, niet-rokende man bij Zwitserleven voor een verzekerd kapitaal van _ 200.000 (looptijd 30 jaar) een jaarpremie van _ 789.
Vijf grootste
De dertien levensverzekeraars die aparte tarieven voor rokers en niet-rokers in overlijdensrisicoverzekeringen hanteren, zijn: ABN Amro, Allianz, Cardif, Cordares, DBV, DSB Leven, Falcon, De Goudse, Legal & General, Leidsche, Reaal, VVAA en nu dus ook Zwitserleven. Allianz heeft met rechtsvoorganger Zwolsche Algemeene de eer het fenomeen in ons land te hebben geïntroduceerd. Dat gebeurde in 1973.
Wat opvalt aan het rijtje, is dat de vijf grootste levensverzekeraars erin ontbreken. Voormalig Aegon-topman Kees Storm gaf de ware reden daarachter een tiental jaren geleden nog eerlijk toe: “Niet-rokerstarieven zorgen voor erosie van het premieniveau.” Begin deze eeuw wezen de grote maatschappijen introductie ervan nog immer stellig af. Maar daarin komt verandering, afgaand op de geluiden die de marktleiders hierover loslaten.
Eigen afweging
Zo zegt Nationale-Nederlanden dat gedifferentieerde tarieven op dit moment “onderwerp van discussie” zijn. “De nieuwe overlevingstafels van het Actuarieel Genootschap zijn bruikbaar. Belangrijk is wel dat er duidelijke criteria zijn voor het maken van onderscheid tussen rokers en niet-rokers.” Wanneer de interne discussie is afgerond kan NN niet zeggen.
Achmea zegt niet langer principiële bezwaren te hebben tegen het differentiëren van sterftetarieven tussen rokers en niet-rokers. “Uiteraard zal de wijze van formuleren en de controle altijd de nodige aandacht vragen en potentieel discussie kunnen oproepen”, stelt Achmea. “Maar zo’n differentiatie past bij maatschappelijke tendensen en de steeds scherper wordende prijsconcurrentie.” Achmea stelt dat per label (Interpolis, Centraal Beheer en Avéro) een eigen afweging zal worden gemaakt óf en wanneer een niet-rokerstarief wordt ingevoerd. “Dat zal afhangen van commerciële keuzes, concurrentie en praktische zaken zoals automatisering.”
Terughoudend
Aegon, Delta Lloyd en Fortis ASR zijn terughoudend ten aanzien van tariefverschillen tussen rokers en niet-rokers. “Er zijn verschillende voor- en nadelen te benoemen om hier een onderscheid tussen te maken”, zegt Fortis ASR Welke dat zijn, zegt de verzekeraar niet. “Dat zijn interne overwegingen waarop wij niet ingaan”, klinkt het formeel. Zusterbedrijf Falcon Leven maakt het rokersverschil in zijn premies wel.
Delta Lloyd en Aegon zijn niet met het onderwerp bezig. “De nieuwe overlevingstafels worden half november bekend. Pas dan kijken we wat we daarmee moeten”, zegt Aegon.
“Het heeft alles te maken met de controleerbaarheid van het rookgedrag”, zo geeft Delta Lloyd als voornaamste reden aan om geen aparte rokerstarieven te hanteren.
Volgend jaar
De middelgrote levensverzekeraar AXA zegt te overwegen om volgend jaar aparte tarieven voor rokers en niet-rokers in te voeren. “Wij doen het nu niet, maar onze fusiepartner DBV wél en we kunnen hun kennis en kunde op dit vlak goed gebruiken”, aldus AXA. “In de markt is een duidelijk trend naar premiedifferentiatie zichtbaar. Wij onderzoeken hoe we kunnen differentiëren binnen ons risicotarief voor overlijdensrisicoverzekeringen en verwachten dit in de loop van 2007 in de praktijk te brengen.”

Reageer op dit artikel