nieuws

Zwitserleven: hypotheek van nóg betere huize

Archief

Zwitserleven heeft zijn Hypotheek van Betere Huize op een aantal punten aantrekkelijker gemaakt. Behalve een verhoging van de verstrekkingsnorm is de hypotheek uitgebreid met een overbruggingskrediet en bankagarantie.

De verstrekkingsnorm van de Hypotheek van Betere Huize is ‘opgerekt’ naar 110% van de executiewaarde; tot dusver was het plafond 90% van de executiewaarde. Zwitserleven wijst er overigens op dat met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) volledige financiering mogelijk blijft.
Voor het oprekken van de verstrekkingsnorm is Zwitserleven een samenwerkingsverband aangegaan met de Nationale Investeringsbank (NIB). Zwitserleven blijft in deze samenwerking de geldgever maar werkt voor rekening en risico van de NIB. Bij verstrekking tot 110% van de executiewaarde gelden elke specifieke aspecten:
– rente-opslag van 0,2% op de standaardtarieven;- afsluitkosten bedragen 0,25% (i.p.v. f 150);- bij tijdelijke inkomens moet men een zogeheten intentieverklaring aanleveren;- bij de verhuisregeling geldt een termijn van zes maanden (i.p.v. 24 maanden). Zwitserleven zegt binnenkort met een regeling te komen die het mogelijk maakt om bestaande hypotheken met een verstrekking tot 90% te verhogen naar 110%, maar anticiperen is niet mogelijk.Overbrugging
Verder is Hypotheek van Betere Huize uitgebreid met de mogelijkheid van overbruggingskrediet en bankgarantie. De voorwaarden en procedures waaronder dit mogelijk is, zijn hetzelfde als die bij Zwitserlevens Privilege Hypotheek, met één verschil: voor een overbruggingskrediet bij ‘Betere Huize’ wordt altijd zekerheid gesteld door inschrijving op het oude pand.

Reageer op dit artikel