nieuws

Zwitserleven houdt de hand in beleggen pensioenverzekerden

Archief

Zwitserleven gaat werknemers met een pensioenverzekering op beleggingsbasis bij de hand nemen met het concept HorizonBeleggen. Daarmee wordt volgens de maatschappij het opgebouwde pensioenkapitaal beter beschermd.

Met ingang van komend jaar geldt voor pensioenverzekeraars die deelnemers de vrijheid geven zelf te beleggen de zorgplicht beleggen. De verantwoordelijkheid voor de beleggingen ligt vanaf dan bij de pensioenuitvoerder. “Tenzij werknemers er nadrukkelijk voor kiezen om zelf de verantwoordelijkheid te dragen”, aldus Zwitserleven.
Risico’s afbouwen
Zwitserleven biedt daarom alle werknemers het concept HorizonBeleggen aan. Daarmee worden de risico’s afgebouwd naarmate de pensioenleeftijd nadert. Deelnemers beleggen tussen hun 20e en 45e jaar in een ‘offensief’ beleggingsfonds (Horizon 20+), gaan daarna automatisch en kosteloos over naar een ander fonds en worden op hun 60e gestald in een obligatiefonds: het HorizonRentefonds. Alleen werknemers die dat uitdrukkelijk wensen, mogen van dit stramien afwijken. Zwitserleven legt verder de nadruk op de hoogte van de uiteindelijke pensioenuitkering en niet meer op de hoogte van het op te bouwen kapitaal.

Reageer op dit artikel