nieuws

Zwitserleven gaat eigen pensioencontracten bewerken

Archief

Zwitserleven gaat, samen met tussenpersonen, zijn eigen collectieve pensioencontracten commercieel bewerken. De betrokken werknemers kunnen advies op de werkplek krijgen, aan de eigen keukentafel of vanachter de pc.

‘Worksite marketing’ is de populaire benaming voor de nieuwe formule, die doet denken aan Financieel Compleet van Aegon. Verschil is dat Zwitserleven geen franchiseformule hanteert. Het nieuwe concept, PrivateView geheten, is vorige week ten overstaan van ruim tweehonderd tussenpersonen in Zeist gepresenteerd. “Toegang tot een nieuwe doelgroep, met een lage investering”, is het argument waarmee de maatschappij het intermediair enthousiast wil krijgen.
De diensten van PrivateView zijn bestemd voor bedrijven die hun pensioenregeling hebben ondergebracht bij Zwitserleven. In eerste instantie richt Zwitserleven z’n pijlen op ondernemingen met zo’n 250 werknemers. Presentaties op de werkplek, persoonlijke adviesgesprekken en een geavanceerde internetsite moeten de werknemer uitleg geven over zijn pensioensituatie en advies over eventuele verbeteringen daarin. Op het beveiligde deel van de internetsite kunnen werknemers hun persoonlijke pensioensituatie bekijken en diverse scenario’s berekenen.
Zwitserleven ontwikkelt communicatiemiddelen, stelt een werknemer-helpdesk ter beschikking en kan zelfs adviseurs op de werkplek leveren. Met de werkgever worden vooraf afspraken gemaakt over de adviesgebieden, het productaanbod, de vergoedingen en de doorlooptijden. Voor de adviesgesprekken stelt Zwitserleven twee beloningssystemen voor: provisie (“bij een breed financieel advies”) en fees (“bij financiële planning”). Het verschil tussen die twee advieswijzen blijft onduidelijk.

Reageer op dit artikel