nieuws

Zwitserleven biedt open en gesloten pensioenportefeuille

Archief

Werkgevers die een pensioenverzekering hebben bij Zwitserleven, moeten voor de aankoop van pensioen tegen sekseneutrale tarieven kiezen uit een open en een gesloten portefeuille.

Zwitserleven denkt de eerste verzekeraar te zijn die deze keuzemogelijkheid biedt. “De werkgever krijgt hiermee de zekerheid dat zijn mannelijke en vrouwelijke werknemers gelijk worden behandeld”, zo promoot de maatschappij de gesloten portefeuille. Die houdt in dat op de pensioendatum de uitkeringen verplicht bij Zwitserleven moeten worden gekocht. “Sekseneutrale tarieven vereisen solidariteit en solidariteit moet worden afgedwongen.”
De NVA heeft moeite met de zogeheten gesloten portefeuille. “Shoppen met pensioenkapitaal is dan niet meer mogelijk. Dat is niet in het belang van verzekerden, die gebaat zijn bij concurrentie.” De NVA wijst tussenpersonen op hun zorgplicht en mogelijke aansprakelijkheid als zij toch voor de gesloten optie kiezen.
Beter tarief
Zwitserleven verdedigt zijn keuze door te wijzen op premiegestuurd gedrag van verzekerden. “Bij een open portefeuille zullen diegenen die elders beter kunnen inkopen dat elders gaan doen, en omgekeerd. Dit wordt nog versterkt doordat het nabestaandenpensioen (gedeeltelijk) kan worden uitgeruild met ouderdomspensioen.”
Volgens Zwitserleven is het vaststellen van een sekseneutraal lijfrentetarief voor een open portefeuille feitelijk niet goed mogelijk. “Er moet rekening worden gehouden met de afwijkingen tussen de werkelijkheid en de aannames.” Die ‘voorzichtigheidsmarge’ zorgt ervoor dat de tarieven in de open variant minder gunstig uitvallen. “Onduidelijk blijft echter de omvang van het voordeel van de gesloten versus de open portefeuille”, vindt de NVA.
Zwitserleven wijst er nog op dat de werkgever vrij is om voor een bepaalde periode voor Zwitserleven of voor een andere verzekeraar te kiezen. “In die periode moeten de dan met pensioen gaande werknemers hun pensioenkapitaal daar sekseneutraal aanwenden.”

Reageer op dit artikel