nieuws

Zwenker

Archief

Het plan van de NVA om het lidmaatschap open te stellen voor assurantiekantoren waarin verzekeraars een belang hebben van meer dan 33%, heeft een stroom reacties losgemaakt, zowel in de bedrijfstak als daarbuiten

De fundamentele zwenking van de standsorganisatie is om meer dan één reden zeer verrassend. Vanaf haar oprichting hamert de NVA op de onafhankelijkheid van haar leden, in juridische en in bedrijfseconomische zin. Nog bij zijn afscheid als voorzitter zei Jan Weitenberg over captives (lees: meerderheidsbelang verzekeraars in kantoren): ,,We kunnen en mogen dit verschijnsel niet veronachtzamen in het belang van onze geloofwaardigheid tegenover onze klanten en tegenover elkaar.” Een half jaar later waait de wind (door de nieuwe voorzitter Paula Swenker?) uit een andere hoek. Leden die (deels) eigendom zijn van een verzekeraar worden niet uit de club gegooid, maar hun positie wordt alsnog gelegaliseerd. Onafhankelijkheid, zo is nu de redenering, wordt bepaald door de vrijheid van een kantoor om zijn productie overal onder te brengen. ,,Zo zijn onze manieren”, zegt de NVA. Het is ‘wishfull thinking’ als de NVA stelt dat de verzekeraars uitsluitend vanwege het beleggingsrendement investeren in de aankoop van assurantiekantoren. Belangrijkere motieven zijn en blijven: uitbreiden van het aantal verkooppunten en het grip krijgen op de productiesturing. De overname van Noorderkroon door Nuts-Ohra toonde aan dat uitbreiding van productenpakket (met Nuts-Ohra-producten) ten koste gaat van onafhankelijkheid. Hetzelfde vond eerder plaats bij Van Nierop: na overname door Aegon verlegde dit volmachtbedrijf zijn productiestroom volledig naar het moederbedrijf, ten koste van toen UAP-NieuwRotterdam (nu AXA). Dat de NBVA en de verzekeraars geen waardering opbrengen voor deze niet van realiteitszin getuigende koerswijziging, valt te begrijpen. Immers, controle van productiestromen is moeilijk, laat staan dat daaruit sancties voortvloeien. Of zijn de NVA-leden zo bereidwillig om hun rekening-courant met verzekeraars periodiek te laten onderzoeken door een onafhankelijk orgaan? Niet de visie van de NVA, maar de kijk van de consument op het begrip ‘onafhankelijkheid’ is doorslaggevend. Als volgens een onderzoek van Heliview vorig jaar 31% van de bedrijven het intermediair niet onafhankelijk beschouwt, tot hoe hoog zal dit percentage stijgen als bekend wordt dat verzekeraars een financieel belang hebben in ‘onafhankelijke’ NVA-kantoren? Het is linksom of rechtsom! Of de NVA gooit captives eruit, of zij handhaaft zulke leden maar verplicht hen zich als zodanig bekend te maken en controle van rekening-courantsaldi toe te staan. Alleen dan kun je de consument met open vizier tegemoet blijven treden, zonder ongeloofwaardig te worden. Mochten de leden dit najaar niet tot een keuze komen, dan zal de Haagse politiek dat ongetwijfeld wél doen en niet in hun voordeel! Wat dat betreft kon de timing van de NVA niet beroerder, zo vlak voor de parlementaire behandeling van de nieuwe Wabb. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel