nieuws

Zwangerschapsregeling Movir niet discriminerend

Archief

De rechtbank in Utrecht heeft bepaald dat de wachttijd van twee jaar die arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir hanteert voor een zwangerschapsverlofuitkering, niet discriminerend is.

De zaak was aangespannen door een verzekerde, die stelde dat Movir vrouwen discrimineert door een wachttijd van twee jaar te hanteren voor een zwangerschapsverlofuitkering. De rechter was het hier niet mee eens, omdat Movir deze uitkering aanbiedt als extra dekking en het risico zich alleen bij vrouwen kan voordoen. Er is daarom geen sprake van verboden onderscheid op grond van geslacht, aldus de rechtbank.
Movir zegt grote waarde te hechten aan deze uitspraak, “omdat hiermee duidelijkheid wordt gecreëerd aan zowel verzekerden als de verzekeraar”. In november vorig jaar vond de voorzieningenrechter in Utrecht in een andere zaak overigens dat er wel sprake was van discriminatie. Het hoger beroep dat Movir tegen die uitspraak heeft aangetekend, loopt nog.

Reageer op dit artikel