nieuws

Zwanenzang Individualis in zicht

Archief

De Verzekeringskamer verwacht dat natura-uitvaartverzekeraar Individualis nog dit jaar wordt overgenomen door een andere verzekeraar. Voor de circa negenduizend verzekerden zal dit een uitkomst zijn.

Individualis, die ook polissen verkocht onder de naam Poenix en PH Verzekeringen, voldoet niet aan de eisen van de Verzekeringskamer. “Individualis mag daarom geen verzekeringen meer sluiten. Volgens de overgangsregels in de Wet op de Natura-uitvaartverzekeringen heeft de verzekeraar tot het eind van het jaar de tijd gekregen om orde op zaken te stellen”, zegt Kees Verhagen, woordvoerder van de Verzekeringskamer. Verhagen zegt desgevraagd dat er niet of nauwelijks kans is dat Individualis op tijd zijn zaakjes voor elkaar heeft. “Wij verwachten aan het eind van het jaar een overname.” Verhagen kan niet zeggen welke verzekeraar(s) de Individualis-verzekerden gaan ‘opvangen’ en welke regelingen er precies voor hen worden getroffen.
Raar gedrag
Voor de verzekerden zal het een uitkomst zijn als ze kunnen overstappen naar een normaal werkende verzekeraar. Met Individualis is namelijk vanaf de oprichting, zo’n vijftien jaar geleden, voortdurend iets loos geweest. Via automatische afschrijvingen betaalden verzekerden soms meermalen dezelfde premie. Wie de polis wilde stopzetten of afkopen, lukte dat vaak niet, omdat noch Individualis noch eigenaar R.H. van Meegeren – die in de regel officieel in het buitenland woonde – kon worden opgespoord. Ook niet-verzekerden kregen met Individualis te maken. Banken stuitten namelijk een aantal malen op automatische premie-afschrijvingen bij mensen die nog nooit van Individualis hadden gehoord. Sommige verzekerden hebben zich ten einde raad tot de politie gewend. De Economische Controledienst heeft Van Meegeren al eens op de mat geroepen. Daar beweerde hij, dat zijn verzekerdenbestanden door de war waren geraakt. Daarna was het weer een poosje rustig. De Verzekeringskamer kon niets ondernemen, omdat er destijds nog geen toezicht op natura-uitvaartverzekeraars was.
Kassa!
Het tv-programma Kassa heeft onlangs aandacht besteed aan Individualis. De aanleiding was, aldus Kassa, een nieuwe klachtengolf van Individualis-verzekerden die hun verzekeraar zoeken. Kassa heeft verzekerden opgeroepen zich te melden bij de Stichting Ombudsman, een instituut van de omroepen (ooit bij de Vara in het leven geroepen door Marcel van Dam). De Stichting Ombudsman wil bij banken bewerkstelligen dat de automatische premie-incasso eenzijdig kan worden stopgezet.
Contijn van Marle, jurist bij de Stichting Ombudsman kon een week na de uitzending nog geen antwoord geven op de vraag of en hoeveel verzekerden zich hadden gemeld. Ook kon Van Marle nog geen antwoord geven op de vraag of hij verzekerden zou adviseren om – na stopzetting van de automatische incasso – de premie door te betalen. Indien Van Marle verzekerden het advies zou geven geen premie meer te betalen, zouden deze verzekerden de kans mislopen om tegen het eind van het jaar te worden overgenomen door een andere verzekeraar. Hun jarenlang betaalde premies zouden dan zeker weggegooid geld zijn.

Reageer op dit artikel