nieuws

Zwaar half jaar voor Delta Lloyd Schade

Archief

Delta Lloyd Schade heeft in het eerste halfjaar een verlies geleden van f 40,4 mln. In dezelfde periode vorig jaar werd nog een winst van f 13,2 mln geboekt.

Het met tussenpersonen samenwerkende schadebedrijf boekte een premiegroei van 5% tot f 773 mln. Het negatieve resultaat van f -40,4 mln wordt toegeschreven aan stormschades, letselclaims bij autoverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, de vuurwerkramp van Enschede en slechte resultaten op de assurantiebeurs.
Zorgverzekeraar Nuts bleef in de rode cijfers steken: f -2,6 mln. Het resultaat is daarmee, in vergelijking met de eerste zes maanden van 1999, gestabiliseerd. De premie-omzet bedroeg f 422.
In de tussenpersonendivisie van Delta Lloyd Nuts Ohra zorgde Delta Lloyd Leven voor de vrolijke noten. Bij een premie-inkomen van f 1.427 mln (+2%) werd een resultaat van f 270 mln gerealiseerd. Bij de nieuwe levensverzekeringen tegen periodieke premiebetaling werd Delta Lloyd geconfronteerd met een premiedaling van 19%. De koopsompremies stegen daarentegen flink.
Directe divisie
In de directe divisie van het concern – Ohra en Nationaal Spaarfonds – verbeterde het winstcijfer sterk tot f 40,1 (2,0) mln. De premie-omzet bedroeg f 915 mln. Met name over de verkoop van beleggingsverzekeringen is het bestuur van Delta Lloyd Nuts Ohra zeer tevreden.
De onderliggende cijfers van de directe divisie zijn: Leven f 338 mln premie en f 32,2 mln resultaat; Schade f 117 mln premie en f 8,6 mln resultaat; Zorg f 460 mln premie en f 8,8 mln resultaat.
De bankendivisie kwam in het eerste half jaar van 2000 tot een winst van f 43 mln. Aan nieuwe hypotheken werd voor f 987 mln weggezet; de totale hypotheekportefeuille bedraagt circa f 7 mld. Het aantal nieuwe consuptieve kredieten verviervoudigde dankzij de introductie van de Ohra Internet Leenlijn.
In Duitsland daalde de premie-omzet uit levensverzekeringen met 7% tot f 585 mln. Het resultaat Leven bedroeg f 12,1 (5,1) mln. De nettowinst van het totale Duitse concernonderdeel was f 6,8 mln.

Reageer op dit artikel