nieuws

Zurich verliest opnieuw marktaandeel in Leven

Archief

Zurich heeft vorig jaar in de levensector weer marktaandeel verloren. Het brutopremie-inkomen daalde met 7,1%. In het jaar daarvoor was de daling bijna 12%.

Ondanks het verlies van marktaandeel in de levensector, spreekt Zurich in het jaarbericht van “een goed jaar.” In de schadesector won Zurich weer wat volume terug: het brutopremie-inkomen steeg met f 5 mln, terwijl dit inkomen in 1987 met / 48 mln zakte. Qua nettowinst daalde echter in de schadesector het resultaat, terwijl dit in de levensector – als gevolg van het gunstige beursklimaat – steeg. Voor dit jaar verwacht Zurich betere resultaten. “Het jaar 1998 heeft in het teken gestaan van een grote herstructureringsoperatie dat als belangrijkste doel had de (overhead)kosten te verlagen.” Volgens financieel directeur Peter Geijtenbeek had deze operatie een eenmalig effect op het netto resultaat van het levenbedrijf van circa / 36 mln en van circa / 10 miljoen op het schadebedrijf.
Leven
In de levensector daalde vorig jaar het brutopremie-inkomen met 7,1% tot f 407 mln. De bewuste keus om bij de productie voorrang te geven aan kwaliteit in plaats van aan kwantiteit, heeft geleid tot een / 43 miljoen lagere koopsomproductie. De verschuiving van traditionele productie naar unit-linkedproductie, heeft zich in 1998 voortgezet. De traditionele productie daalde met 35% terwijl de productie in unit-linkedpolissen met 37% steeg.
Het technisch resultaat daalde met 9,1% tot f 132 mln negatief. Door de goede beleggingsopbrengsten (/ 335 mln; plus 20,9%) steeg de winst voor belasting met 50,0%. De nettowinst kwam uit op / 60 mln, hetgeen 53,8% meer is dan in 1997.
De aanwezige solvabiliteitsmarge bedraagt / 634 (529) mln, de wettelijk vereiste solvabiliteitsmarge is / 182 (173) mln.
Schade
In het schadebedrijf steeg het brutopremie-inkomen 1,6% naar f 325 mln. Het technisch resultaat steeg met 19,6% tot / 61 mln. “Er was verlies op ziekteverzuimcontracten”, zegt Geijtenbeek. “Vanwege de resultaten overwegen wij in de brandsector woningbouwcorporaties en gemeenten niet meer te verzekeren.”
De winst voor belasting daalde met 57,1% tot f 6 mln. Dit was onder meer te wijten aan de kosten voor herstructurering. “En aan eenmalige extra kosten in verband met het volmachtbedrijf Vandien aan wie we vorig jaar de behandeling van de particuliere schadeportefeuille hebben overgedragen”, zegt Geijtenbeek.
Het nettoresultaat kwam uit op f 3 mln negatief, hetgeen 123,1% minder was dan in 1997.
De aanwezige solvabiliteitsmarge bedraagt f 114 (146) mln, de wettelijk vereiste solvabiliteitsmarge is f 51 (34) mln.

Reageer op dit artikel