nieuws

Zürich Leven in 1993: 10% meer premie

Archief

Zürich Leven, voorheen Vita, heeft in 1993 in premie-inkomen een groei van ruim 10% bewerkstelligd tot f 337 (305) mln.

De groei trad voornamelijk op in de sector koopsommen, zo blijkt uit het jaarverslag.
Het belegd vermogen van de maatschappij is gestegen tot f 2.442 (2.107) mln. Het vermogensoverschot van de Nederlandse vestiging – Zürich Leven is een bijkantoor van de gelijknamige Zwitserse maatschappij – beliep einde 1993 f 226 (161) mln.
Het gemiddeld aantal medewerkers was 260 (255).
Zürich Groep
De Zürich Groep noteerde in 1993 een 16% hoger premie-inkomen van f 32,7 (28,2) mld. Mede door vermindering van de kosten steeg de winst met bijna 25% tot f 803 mln.
Overigens is sinds midden 1993 L. van Wachem, ex-president-directeur van de Koninklijke/Shell Groep lid van de raad van bestuur van de Zürich Groep.
Het levensverzekeringsbedrijf van het concern was goed voor een stijging van het premie-inkomen met ruim 9% tot f 7,8 (7,2) mld, meldt Zürich Leven in Den Haag. Zürich Leven is goed voor 4,3% van het premie-inkomen van het concern uit levensverzekering. Zürich Leven 1993 1992 (in f mln) omzet 515 458 premie-inkomen 337 305 w.v. premies periodiek 233 232 individuele verz. 187 193 collect. verz. 46 39 premies ineens 104 74 individuele verz. 100 66 coll. verz. 4 8 kosten 76 68 w.v. provisie 22 26 bedrijfsresultaat 38 44 winst naar polishouders 30 38 winst vóór belastingen 8,3 6,1

Reageer op dit artikel