nieuws

Zurich bezig met aansprakelijkheids- polis e-commerce

Archief

Zurich komt waarschijnlijk dit najaar met een aansprakelijkheidspolis voor bedrijven die zich bezighouden met verkoop via Internet (e-commerce).

Deze polis is gebaseerd op een Amerikaans concept (E-risk) en wordt nu aangepast aan het Nederlandse – en ook het Belgische – recht.
Voorts wil Zurich intermediairs en eindklanten (een panel van honderd mkb-bedrijven) via Internet meer bij de productontwikkeling betrekken. Hierbij maakt de maatschappij gebruik van speciaal voor haar ontwikkelde software door MarketResponse.
Door middel van dit interactieve, continu-panelonderzoek worden bestaande concepten uit het Zurich-netwerk en nieuwe ideeën uit de markt getoetst. “Hierdoor ontstaat de mogelijkheid gericht en op een efficiënte manier een oordeel te vormen over de haalbaarheid van nieuwe productconcepten”, aldus de maatschappij.

Reageer op dit artikel