nieuws

Zurich besteedt administratie hypotheken uit aan Stater

Archief

De hypotheekadministratie van Zurich is ondergebracht bij het facilitair bedrijf Stater, onderdeel van het Bouwfonds.

Stater Portfolio Performance Management ondersteunt relaties, waaronder verzekeraars, bij elk onderdeel van het hypotheekproces. De dienstverlening varieert van het beheer van de hypotheekportefeuille tot het geven van ondersteuning bij verkoop en funding.
Met de overdracht van de hypotheekadministratie aan Stater heeft Zurich (meer) handen vrij voor de klant. De hypotheekafdeling (vijf medewerkers) van de verzekeraar richt zich nu volledig op de commerciële activiteiten. Zowel kwalitatief als kwantitatief zegt Zurich daardoor de klant beter van dienst te kunnen zijn.
Toegang
De maatschappij heeft via elektronische weg (Stater Hypotheek Systeem) rechtstreeks toegang tot haar leningen en klantendossiers, die door de vestiging van Stater in Eindhoven worden geadministreerd.
Het uitstaande saldo van de hypotheekportefeuille beloopt bijna f 400 mln, verdeeld over zo’n 2.500 hypotheken.
De samenwerking biedt Zurich ook gelegenheid ‘eigen hypotheeklabels’ in de markt te zetten, waarbij de verkoop en andere commerciële activiteiten door de maatschappij worden verzorgd en Stater ondersteunende systemen voor verkoop, beheer en funding levert. Stater werkt verder samen met Royal Leven, DBV Leven, Zwitserleven en de Nationale Investerings Bank.
De hoofdrolspelers bij de ondertekening van de samenwerking tussen Zurich en Stater, v.l.n.r.: Zurich-directeur Sales Networks Guy Luder, Stater-directeur Jan Somers en Alexander Sandkuyl, algemeen directeur van Zurich.

Reageer op dit artikel