nieuws

Zorgvolmacht

Archief

Aevitae (Eindhoven) heeft een zorgvolmacht verkregen van Fortis Verzekeringen. Het assurantiebedrijf had al volmachten van Fortis op het terrein van Verzuim-en WIA/WGA-verzekeringen, alsook voor schadeverzekeringen.

Ziekenhuizen
Azivo en Delta Lloyd hebben met de Haagse ziekenhuizen Bronovo, ’t Lange Land Ziekenhuizen, HagaZiekenhuis en Medisch Centrum Haaglanden overeenstemming bereikt over een vernieuwingsprogramma van de ziekenhuisinfrastructuur. De belangrijkste afspraak is dat het aantal bedden zal afnemen, maar dat de service omhoog zal gaan.
Datishetverschil.nl
De website www.datishetverschil.nl is de opvolger van de website www.mkbdirect.nl. “Reden is dat zelfstandigen zichzelf niet tot het mkb rekenen en dus niet op de site mkbdirect.nl terechtkomen”, aldus initiatiefnemer Egbert van de de Coevering. Op de website datishetverschil.nl kunnen ondernemers een aov sluiten die “aanzienlijk goedkoper is dan bij andere aanbieders”.
Daling ziekteverzuim
Afspraken tussen werkgevers en werknemers over veiliger werken en het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid blijken te werken. Tussen 1999 en 2005 daalde het ziekteverzuim in sectoren met een zogeheten arboconvenant met 28%, in de overige sectoren met 11%. De resultaten kunnen echter ook niet los gezien worden van veranderde regel- en wetgeving met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en verzuim.

Reageer op dit artikel