nieuws

Zorgverzekeringswet niet in strijd met medisch beroepsgeheim

Archief

Het wetsvoorstel Zorgverzekeringswet (Zvw) is niet in strijd met het medisch beroepsgeheim. Dit schrijft minister Hoogervorst in een brief aan de Tweede Kamer. 

De juridische basis voor verstrekking van persoonsgegevens is in de Zvw explicieter omschreven dan in de huidige Ziekenfondswet, en is mede op verzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in de Zvw opgenomen. Met deze juridische inkadering zijn ook de mogelijkheden toegenomen om nadere voorwaarden aan de verstrekking van persoonsgegevens te verbinden.
Tevens heeft Zorgverzekeraars Nederland een gedragscode bescherming persoonsgegevens zorgverzekeraars ontwikkeld. Voor bijvoorbeeld levensverzekeringen en aanvullende verzekeringen mag geen gebruik worden gemaakt van gegevens die in het kader van de Zvw moeten worden geleverd.

Reageer op dit artikel