nieuws

Zorgverzekeringsboer

Archief

Het is bepaald niet de eerste keer dat ik me, ook in AM, druk maak over de erbarmelijke manier waarop allerlei organen van onze verzekeringsbedrijfstak zich in de openbaarheid presenteren.

Ook nu weer. Er verschijnen berichten in de pers dat sommige “zorg”verzekeraars (en daarbij wordt Nuts met name genoemd) ervan worden verdacht te rotzooien met declaraties van AWBZ-uitkeringen en dat daarnaar door Justitie een onderzoek wordt ingesteld waarbij strafbare feiten boven tafel gekomen zouden zijn. Daar sta je dan, als rechtgeaarde verzekeringsman, toch even van te kijken en onwillekeurig hoop je dat het allemaal loos alarm zal zijn. Evenwel, de directies van betrokken verzekeraars, waaronder de bovengenoemde, bleken aanvankelijk niet voor commentaar bereikbaar, totdat de pers plotseling een meneer Ooms van Nuts (Zorgverzekeraar, zet dat er vooral bij!) te pakken krijgt en die de gelegenheid krijgt zijn zegje te doen. Nou, daar hebben we ons hart aan kunnen ophalen: na kortaf gemompeld te hebben dat er niets onoirbaars gebeurd was en dat het alleen maar ging om kortingen die hij, doormiddel van een speciaal daarvoor opgericht BV-tje de (de kwalificatie is van hem) rolstoelboeren had afgedwongen, verdween hij uit beeld, ons achterlatend met de vraag waar dat geld dan wel bleef en of zo’n hooggeplaatste figuur in onze bedrijfstak nou echt niet weet dat hij met zijn kleverige vingers uit de la van de algemene middelen heeft te blijven, al of niet via een aparte BV.
Te vrezen valt echter dat de man, ondanks zijn voor iedere tv kijker overduidelijke gebrek aan fatsoen, heel goed geweten heeft wat hij deed, daarmee ook op zijn manier een bijdrage leverend aan het zwakke imago dat onze bedrijfstak in de publieke opinie toch al heeft.
Het begrip “zorg” in handen van een commerciële verzekeraar werd door ingewijden al lang als een fraai eufemisme beschouwd, maar nou ja, je moet het vrije ondernemerschap nu eenmaal zoveel mogelijk ruimte geven. Maar zonder scherpe controle blijkt dat toch niet te kunnen.
Alles bijeengenomen functioneerde het aloude “fonds” waarschijnlijk nog wel zo goed, zonder daarbij over “zorg” te hoeven femelen. Wat nu aan het licht gekomen is, is of het nu feitelijk strafbaar is of niet, diep treurig.
A. Gerritsen, consulent schade- en risicobeheer te Apeldoorn

Reageer op dit artikel