nieuws

Zorgverzekering Geové aanvragen via Internet

Archief

Zorgverzekeraar Geové is gestart met het accepteren van ziektekostenverzekerden op haar Internetsite (www.geove.nl). Geové is, voor zover bekend, de eerste zorgverzekeraar die deze service biedt.

Het is overigens wel even zoeken op de Geové-site om het aanvraagformulier te kunnen vinden. De hiervoor verantwoordelijke ‘webmaster’ Otto Mulder zegt dat aan de routing nog gesleuteld gaat worden. “Het is ons gebleken dat de huidige procedure voor onduidelijkheden zorgt.”
Na invulling van de geautomatiseerde vragenlijst krijgen aanvragers direct te zien of zij worden geaccepteerd. Indien gewenst kan de verzekering direct ingaan.
Ingebouwd
De acceptatie wordt in eerste instantie door de computer uitgevoerd die de aanvraag toetst aan ingebouwde acceptatiecriteria. Indien de aanvrager niet wordt geaccepteerd, moet hij vervolgens aanvullende informatie verstrekken aan een medewerker van de afdeling acceptatie, die de aanvraag verder afhandelt.
Inmiddels hebben twaalf personen via de nieuwe methode een aanvraag ingediend. De helft daarvan is direct geaccepteerd. De andere aanvragen zijn in behandeling genomen.
Consumenten krijgen vooralsnog geen korting wanneer zij de aanvraag via Internet indienen. In de toekomst verwacht Geové echter wel dat een premieverlaging van 3% tot de mogelijkheden behoort. @PLI = In de toekomst hoopt de verzekeraar de website te koppelen aan de polisadministratie, zodat de afhandeling nog vlotter kan verlopen. Verder wil de maatschappij de servicegraad naar de consumenten verhogen door hen inzage in de polisadministratie te verstrekken. Op die manier kan de klant na het intikken van zijn polisnummer en een wachtwoord zien hoe het bijvoorbeeld staat met de afhandeling van nota’s en met de hoogte van het eigen risico.

Reageer op dit artikel