nieuws

Zorgverzekerde ziet af van eigen risico

Archief

Bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel hebben de burgers voor zekerheid gekozen: slechts 8% heeft een polis met eigen risico gesloten. Dit komt naar voren uit een onderzoek van instituut Nivel.

Wilde nu 92% géén eigen risico, vorig jaar gold dat voor ‘slechts’ 62% van de bevolking. Toen het Nivel in oktober 2005 naar de plannen met betrekking tot de nieuwe zorgpolis vroeg, gaf nog 26% van de mensen aan dat zij in het nieuwe stelsel een eigen risico wilden gaan kiezen, 42% was dit niet van plan, de rest wist het nog niet.
Een meerderheid van ‘risicolozen’ (59%) geeft als reden dat zij zich geen zorgen willen maken over geld als ze naar de dokter moeten. Een andere reden die veel genoemd wordt (door 30%), is dat de premiekorting bij het eigen risico niet hoog genoeg is.
De hang naar zekerheid blijkt ook uit het feit dat bijna iedereen (95%) een aanvullende verzekering heeft genomen.
Voor het onderzoek zijn schriftelijke vragenlijsten ingevuld door ruim 1.100 leden van het Nivel Consumenten Panel. Zij vormen qua leeftijd en geslacht een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking.

Reageer op dit artikel