nieuws

Zorgverzekeraars zien resultaat verder dalen

Archief

Het verzekeringstechnisch resultaat van zorgverzekeraars blijft dalen. In de particuliere markt zakte het resultaat in drie jaar tijd van f -19 mln, via f -337 mln, naar f -381 mln.

“De premie-ontwikkeling is vorig jaar weer verder achtergebleven bij de schade-ontwikkeling”, stelt Zorgverzekeraars Nederland. Het brutopremie-inkomen uit maatschappijpolissen bedroeg f 5,8 mld. Dat is 4,6% meer dan 1997 en 1,8% meer dan in 1996.
De schade bedroeg f 5,3 mld, hetgeen 6,0% respectievelijk 7,2% meer was in voorgaande jaren. Bij de gepoolde standaard(pakket)polissen waren de baten f 2,5 mld (-1,2% resp. -3,9%) en de schaden / 2,3 mld (-3,0% resp. -3,0%). De schadebedragen zijn exclusief / 1,0 mld (+3,9% resp. +5,0%) aan kosten en provisie.
Ziekenfonds
Bij de ziekenfondsen bedroegen de totale baten f 24,7 mld (+5,1% resp. +7,5%). De lasten bedroegen f 25,0 mld (+7,0% resp. +7,9%). Het technisch resultaat kwam uit op f -357 mln. In 1996 ging het nog om / +157 mln en in 1997 om / +75 mln.
In de (particuliere) aanvullende ziekenfondsverzekering werden wèl positieve resultaten behaald. De totale baten bedroegen f 1,5 mld (+6,6% resp. +8,2%), de schaden bedroegen f 1,3 mld (+8,4% resp. +1,3%) en de kosten f 170 mln (+24,1% resp. +39,8%). Het technisch resultaat bedroeg / 92 mln. In 1996 was dit / 72 mln en in 1997 was dit / 129 mln.

Reageer op dit artikel