nieuws

Zorgverzekeraars tevreden over sluiten via internet

Archief

De zorgverzekeraars zijn tevreden over het aantal zorgpolissen dat dit jaar langs digitale weg is gesloten, rechtstreeks dan wel via de tussenpersoon.

Zo maakte ONVZ bekend dat er zevenduizend zorgpolissen langs digitale weg werden gesloten. Volgens commercieel directeur Martin Kerkhof was dat vooral te danken aan de invoering van het Digitaal Portaal voor de tussenpersoon. Niet alleen de tussenpersoon kan rechtstreeks een zorgpolis sluiten via ONVZ, ook de consument heeft die mogelijkheid nadat hij een keuze voor een tussenpersoon gemaakt heeft.
De Friesland Zorgverzekeraar telde 1.500 sluiters via internet. Dat komt neer op 16% van de nieuwkomers. “Dat komt in de buurt van onze verwachtingen. Het is ook een trend die gaat doorzetten”, verwacht woordvoerder Jan van Brouwershaven. “Reden dat wij onze website steeds verder vervolmaken.” Bij De Friesland is overigens sprake van een lichte daling van het aantal zorgverzekerden met 0,5%. Dat komt ongeveer neer op 2.500 verzekerden. De zorgverzekeraar heeft daarmee nog ongeveer 500.000 verzekerden in de boeken.
Extranet
Achmea won dit jaar 90.000 zorgverzekerden, vooral via het intermediaire kanaal Avéro. Daarvan is 60% via digitale weg gesloten, oftewel 54.000 via Avéro Online. Vorig jaar werd 39% via dat kanaal gesloten. “Dat is dus een groei van 21%. Maar 39% over vorig jaar levert uiteindelijk natuurlijk een veel hoger getal op dan dit jaar. Vandaar het percentage”, aldus Achmea.
Delta Lloyd geeft geen concrete cijfers, maar wil wel kwijt dat 63% van de nieuw gesloten zorgpolissen via de applicatie E-zorg is gelopen. “Onze top tien intermediair op zorggebied heeft zelfs meer dan 80% via deze applicatie gesloten.”
Uvit
De fusiecombinatie Uvit (Univé-VGZ-IZA-Trias) laat weten dat 31.438 zorgpolissen via internet zijn gesloten. Daarbij wel de aantekening dat het daar ook nieuwe aanvullende polissen bijzitten van mensen die al wel een basispolis hadden. “Daar kan ik geen uitsluitsel over geven.” Uvit is tevreden over dit aantal. “We hadden onszelf van te voren geen doel gesteld. Maar mensen zullen steeds vaker voor dit traject kiezen. Bovendien is het kosteneffectief.”
CZ/OZ
Bij het Tilburgse CZ/OZ werden van de 38.000 nieuwe zorgpolissen er 17.000 via internet gesloten. “Dat zijn 10.000 collectieve en 7.000 individuele polissen. Wij rekenen met 1,6 personen op een polis, dus daar hangen ruim 27.000 verzekerden aan. CZ is tevreden met dit aantal. “Het voldoet aan onze verwachtingen. Wij bieden deze mogelijkheid nog niet heel lang.” CZ/OZ heeft dit jaar 60.000 verzekerden zien vertrekken en heeft meer dan 20.000 verzekerden verloren.
Agis kan nog niet aangeven hoeveel nieuwe zorgpolissen via internet gesloten zijn.

Reageer op dit artikel