nieuws

‘Zorgverzekeraars te machtig’

Archief

“Als minister Hoogervorst de macht van de zorgverzekeraars niet aan banden legt, is het denkbaar dat fysiotherapeuten weigeren de voor 2006 voorgelegde contracten te tekenen.” Dat stelt het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

De KNGF is zeer teleurgesteld over de opstelling van de Nederlandse Mededingings Autoriteit (NMA). Onlangs heeft de NMA diverse klachten van fysiotherapeuten over machtsmisbruik door ziektekostenverzekeraars ongegrond verklaard.
Volgens het KNGF stapt de NMA te makkelijk over de problemen van de machtspositie van de zorgverzekeraars heen. “Fysiotherapeuten mogen niet gezamenlijk optreden om te onderhandelen met een zorgverzekeraar. Maar grote zorgverzekeraars mogen wel volstaan met het aanbieden van een standaardcontract. Fysiotherapeuten hebben slechts de keuze tussen tekenen of niet tekenen. Niet tekenen, betekent dat de verzekerden de behandelingen door de betreffende fysiotherapeut niet of slechts ten dele vergoed krijgen. Daardoor worden fysiotherapeuten welhaast gedwongen het contract te tekenen.”
Het genootschap gaat daarom in verweer tegen de uitspraak van de NMA en heeft de NMA voorgesteld de bezwaarfase in de klachtenprocedure over te slaan, zodat dit principiële conflictpunt direct aan de rechter kan worden voorgelegd. De NMA laat weten dat de KNGF eerst de gronden van bezwaar moeten aanleveren, eer zij kan besluiten of ze het conflictpunt direct aan de rechter zal voorleggen.
ZN wijst alle kritiek van KNGF af.

Reageer op dit artikel